Jetesa e të lumturve

0
Vëllezër dhe motra! All-llahu, subhanehu ve teala, njerëzit i ka krijuar prej një baze... i ka bërë të dallojnë në forma dhe gjendje... ...

Të dua o i dërguari i Allahut

0
Të dua o i dërguari i Allahut, sepse Allahu të do dhe unë gjithashtu të dua. Të dua o i dërguari i Allahut, sepse dashuria...

Kënaqja me Allahun Subhanehu Ve Teala

0
Njeriu e arrijnë kënaqësinë me qetësi, ai që e stërvitë vetveten në qetësi e arrinë kënaqësinë ndaj All-llahut . Këtë e vërteton...

Siguria dhe vlera e saj në Islam

0
Siguria dhe rehatia janë ndër mirësitë më të çmuara që na janë dhënë nga Allahu i Madhërishëm. Allahu këtë mirësi ia dha...

Kur të humbë amaneti, prite kijametin

0
Amaneti në perceptimin e muslimanëve të hershëm nuk ka qenë vetëm në përmby- shjen e premtimeve dhe kujdesin ndaj pasu- risë së lënë si...

Shtatë metoda për ruajtjen e namazit

0
1. Largimi nga mëkatet sa të kesh mundësi, dhe përpjekja për të mos rënë në ato; e nëse të godet një gjendje e tillë...

13 shenja që vërtetojnë se Allahu të do

0
1. Nëse ta ka dhuruar fenë dhe udhëzimin, dije se Allahu të do. 2. Nëse të ka dhuruar vështirësi, fatkeqësi dhe probleme, dije se...

NËSE JE I TILLË DIJE SE JE I MREKULLUESHËM

0
I mrekullueshëm je ti, atëherë kur ditët të ndajnë nga shoku apo i dashuri yt që e do për hir të Allahut, dhe dashuria...

Dhjetë metoda për shërimin e dekoncentrimit në namaz

0
1- Ta kujtosh lartëmadhërinë e Allahut, azze we xhel-le. Para se ta falësh namazin, duke thirrë ezani, a ke menduar ndonjë herë se Allahu...

Kujto, para se të mëkatosh

0
Nëse të mund epshi yt... Nëse dëshiron të flasësh, dhe nuk e din se çka flet... Nëse dëshiron për një rast që...