Fetva nr. 277

Pyetja:
A lejohet ti bëhet rukje qafirit (jobesimtarit), si dhe a bie kjo në kundërshtim me fjalën e Allahut,- xhele veala!,- ku thotë:
“Dhe kemi zbritur prej Kuranit çfarë është shërim dhe mëshirë për besimtarët.”?!

Përgjigjja:

Po lejohet ti bëhet rukje pabesimtarit nga ana e besimtarit, nuk ka asnjë ndalesë për këtë veprim.
Ajo që është edhe më e hajrit, është se nëse pabesimtari shërohet, atëherë ai ka mundësi përmes kësaj të pranojë islamin.
Ndërsa sa i përket ajetit, ai argumenton se Kurani i bën dobi (qetëson zemrat, ndërmjetson tek Allahu, llogaritet ibadet etj) vetëm besimtarëve dhe jo të tjerve.
Allahu është më i Dituri!.

Shejh Muhamed bin Salih El-Uthejmin, -Allahu e mëshiroftë!-.
Nga arabishtja: Suad B. Shabani

SHPËRNDAJE