Fetva nr. 56

Pyetje:
Cila është dispozita e daljes në protesta, nëse shteti e lejon daljen në protesta apo ligji i shteti lejon protestat.
Si dhe, ai i cili vritet në protesta, a llogaritet shehid?

Përgjigje:
Ky është vrarë në gjendjen e fitneve(protestës), kurse a llogaritet shehid, këtë gjë vetëm Allahu e dinë.
Ne nuk i themi askujt se është shehid, pos atyre që ka lajmruar Pejgamberi alejhi selam se është shehid.
Mirëpo, paraprakisht ky nuk u dasht me dal në protesta, sepse e ka të ndaluar me dal në protesta, ai llogaritet gjunahqar dhe ka marrë rrugë të gabuar e cila pastaj është bërë shkak i vrasjes së tij, Allahu e dinë mës miri se si do gjykohet rasti i të vrarit në protesta.
Duhet pasur parasysh, se sheriati islam nuk i lejon protestat as daljen në protesta.
Dihet se disa kanune apo ligje të disa shteteve te kufarëve(që gjykojnë me ligje dhe kanune të kufrit) e lejojn daljen në protesta.
Nuk ka nevojë muslimani për ligje apo kanune të kufrit, ne e kemi Islamin dhe ligjet e tij e jo kanunet apo ligjet e kufrit.

Autori: Shejh Dr. Salih bin Feuzan el Feuzan,- Allahu e ruajtë!
Nga arabishtja: Suad B. Shabani

SHPËRNDAJE