Fetva nr. 130

Pyetje:
Me çka pëlqehet të merret njeriu (haxhiu) në ditën e Arafatit?

Përgjigje:
Njeriu apo haxhiu pëlqehet të bëjë sa më shumë dua (lutje).
Muhamedi,- salallahu alejhi ue selem!,- ka thënë:
“Duaja më e mirë është duaja e cila bëhet ditën e Arafatit….” (Tirmidhiu: 3585).
Transmetohet nga Usame Ibn Zejdi,- Allahu qoftë i kënaqur me të!,- se ka thënë:
“Isha në shoqërimin e Pejgamberit alejhi selam në ditën e arafatit, i dërguari i Allahut i ngrehi duart lartë dhe bënte dua.”
(Nesaiu: 3011).

Muhamedi,- salallahu alejhi ue selem!,- ka thënë:
“Nuk ka ditë që Allahu i largon robërit e Tij nga zjarri i Xhehenemit sesa ditën e Arafatit.”
(Muslimi: 1348).

 

Shejh Hamed Ibn Abdullah Ibn Abdulaziz el Hamed.
Nga arabishtja: Suad B. Shabani

SHPËRNDAJE