GJYSHE, ÇKA ËSHTË KURANI?

0
- Gjyshe, çka është Kurani? - Ah, biri im, kjo pyetje nuk është e lehtë për t’u përgjigjur. - Shiko, biri im, kur e kemi blerë...

UNË JAM FEJA !

0
Një ditë nga ditët, burri u nis për në një udhëtim me makinë së bashku me gruan dhe fëmijët, dhe rrugës e vërejti një...

AGJËRIMI USHQIM I SHPIRTIT

0
Kur njeriu arrin ta njoh vetën e tij, ta kuptoj fshehtësinë e Zotit në vetë njeriun, atëherë ai nuk e zhvlerëson anën shpirtërore, siç...

LUTJA NË QABE U BË SHKAK SHËRIMI

0
Dr. Muhamed Hasani rrëfen dhe thotë: Para se të filloja ligjëratën time në Mekë, m’u afrua një njeri dhe më tha:             “Shejh Muhamed Hasan, të...

KOPRRACI DHE BIRI I TIJ

0
Rrëfehet për njërin se kishte shkuar mysafir te një shok i tij koprrac. Kur mbërriti mysafiri, koprraci e thirri të birin dhe i tha: -...

GRUAJA DUHET TA MËSOJË KËTË!!

0
A e di se... i pari që e banoi Haremin e Mekës ka qenë grua, dhe ajo është Haxheri! A e di se... i pari...

DASHURIA E VËRTETË!!

0
E pyeti gruaja e sëmurë burrin e saj, se ajo nëse vdes sa do pres ta martojë tjetrën pas saj? Burri i tha: Deri sa...

DJALOSHI QË E FILLOI NAMAZIN NË MOSHËN SHTATË VJEÇARE

0
Rrëfehet për një francez, që ishte bërë mysliman, se e kishte një djalë gjashtë vjeçar. Ditën kur i mbushi të shtatat, prindi i thirri...

PSE TË ZEMËROHESH?!

0
Mos u zemëro e të thuash: Unë jam i pikëlluar.. ka të tjerë që janë në pikëllim më të rëndë se ti! Mos u...

Pyete veten tënde a je njëmend i udhëzuar

0
Atëherë, a e falë namazin e sabahut me xhematë në xhami çdo ditë? Dije vëlla, se përkujdesja për namazin e sabahut me xhematë ka...