RETRO: A ka Turqia një hartë rruge?

0
Habia që përjetuam nga ajo që bënë SHBA-të në Sulejmanie, në të vërtetë nuk është një habi si ajo që do kishim ndaj një...

NËSE JE I TILLË DIJE SE JE I MREKULLUESHËM

0
I mrekullueshëm je ti, atëherë kur ditët të ndajnë nga shoku apo i dashuri yt që e do për hir të Allahut, dhe dashuria...

Mirësia e udhëzimit

0
Falenderimet dhe lavdet e veçanta i takojnë vetëm Allahut Fuqiplotë, Atë falenderojmë, ndihmë dhe falje prej Tij kërkojmë, i mbështetemi Allahut dhe i kërkojmë...

DHJETË DITËT E FUNDIT TË MUAJIT RAMAZAN

0
O ju muslimanë, keni frikë Allahun dhe dijeni se jeni në prag të dhjetëshit të begatshëm të fundit të muajit të Ramazanit. Këto ditë...

ITINERARI I PENDIMIT

0
1-Falëndero Allahun që të bëri të kuptosh peshën e mëkateve ndaj Tij, të ka mundësuar të pendohesh, dhe nuk të mori shpirtin dukë bërë...

Ejani të emigrojmë së bashku

0
Falënderimi dhe lavdia i qoftë Allahut, kurse përshëndetjet qofshin për Muhamedin sal-lAllahu alejhi ve sel-lem. Hixhreti ose emigrimi rrjedh nga folja hexhere,...

ZGJEDHE SHOQËRINË

0
Zgjedhe atë që është më e mira për ty, që të jesh edhe ti i mirë. Dobitë e shoqërisë së mirë janë:...

Kënaqja me Allahun Subhanehu Ve Teala

0
Njeriu e arrijnë kënaqësinë me qetësi, ai që e stërvitë vetveten në qetësi e arrinë kënaqësinë ndaj All-llahut . Këtë e vërteton...

Istigfari – mirësitë, dobitë, format, tregimi dhe thëniet rreth tij

0
A dëshiron t'i shlyesh mëkatet, të i shtosh shpërblimet dhe t'i ngritësh lartë shkallët tek Allahu? A dëshiron pasardhës të mirë, pasuri...

Kur të humbë amaneti, prite kijametin

0
Amaneti në perceptimin e muslimanëve të hershëm nuk ka qenë vetëm në përmby- shjen e premtimeve dhe kujdesin ndaj pasu- risë së lënë si...