AGJËRIMI NË RAMAZAN

0
Myslimani e ka për detyrë që t’i mësojë dispozitat e agjërimit dhe t’i pyesë dijetarët nëse për to nuk ka njohuri. Ai duhet...

PRITJA E RAMAZANIT DHE RREGULLAT E ZEKATIT

0
Muaji Ramazan është muaj i mirësive, i bekimeve, i mëshirës, i faljes së gjynaheve dhe i çlirimit të vetes nga zjarri i Xhehenemit. Profeti...

MOS U MËRZIT, ALLAHU ËSHTË ME TY (2)

0
22. Brengat e tepërta nuk janë arsye e logjikshme që ta vrenjtësh fytyrën para njerëzve! I Dërguari i Allahut, lavdia dhe paqja e Allahut...

MOS U MËRZIT, ALLAHU ËSHTË ME TY (1)

0
1. Ilaçi më i mirë për qetësimin e dhembjeve: “Prandaj, përgëzoji të duruarit.” 2. Nuk e qetëson zemrën e lodhur asgjë më shumë se dëgjimi...

AI I CILI HESHTI, SHPËTOI

0
Ebu Hurejra, Allahu qoftë i kënaqur prej tij, përcjell se Pejgamberi, lavdërimi dhe paqja e Allahut qofshin për të, ka thënë: “Kush beson në...

DHËNIA E FETVAVE PA DIJE

0
Ibën El-Kajimi, Allahu e mëshiroftë, thotë: “Allahu e ndaloi të folurit për Allahun pa dije në fetva dhe gjykim. Këtë e llogariti prej mëkateve...

MEDITIMI NË DËMET DHE PASOJAT E MËKATEVE

0
Jahja ibën Muadh ka thënë: “Kush i kënaq gjymtyrët në gjynahe, veçse i ka mbjellë vetes pemën e keqardhjeve.” Abdusamed Ez-Zahid thotë: “Kush nuk e...

FRIKA PREJ ALLAHUT

0
Frika prej Allahut e ruan njeriun që të mos bjerë në haram. Si shembull do të përmendim rrëfimin e atyre tre vetave që hynë...

ILAÇI I ZEMËRIMIT

0
Pasi zemërimi vjen nga padurimi i shpirtit, si dhe është shkak që shejtani të dominojë mbi njeriun dhe ta marrë nën kontrollin e tij,...

DISA NJOHURI RRETH GRUAS

0
-Thuhet se tek gruaja janë tri bukuri: 1. Bukuri që nuk e sheh vetëm se zemra e burrit. 2. Bukuri që e shohin sytë dhe nuk...