BAJRAMI

0
Bajrami është rit islam, në të paraqiten pamjet e nënshtrimit dhe përuljes ndaj Allahut si dhe shumë nga kuptimet shoqërore dhe shpirtërore. Në...

DISA RREGULLA TË FITËR BAJRAMIT

0
HËNA E MUAJIT SHEVAL Gjatë lajmërimit se është parë hëna e Shevalit: Ndërpriten teravitë me xhemat në xhami, ndërsa ai që do të falë namaz nate,...

EKLIPSI I DIELLIT DHE EKLIPSI I HËNËS

0
Me eklips të Diellit (në gjuhën arabe el-kusuf) dhe me eklips të Hënës (në gjuhën arabe el-husuf) nënkuptojmë humbjen e shkëlqimit të Diellit...

DISA RREGULLA TË ZEKATIT TË PASURISË

0
TË KEMI KUJDES GJATË NXJERRJES SË ZEKATIT TË PASURISË Zekati i pasurisë nuk jepet për t’i dhënë iftar agjëruesit, sepse zekati i takon të varfrit,...

ZEKATI I FITRIT – RREGULLA DHE DOBI

0
Zekati i fitrit bën pjesë në adhurimet dhe veprat e mëdha që myslimanin e afrojnë tek Allahu, kjo për shkak të lidhshmërisë që...

RAMAZANI DHE KURANI

0
JETA E ZEMRËS Meditimi është çelësi i jetës së zemrës. Atij që i jepet mbarësia ta meditojë Kuranin, vetëm se është kapur për çelësin më...

ITIKAFI[1]

0
URTËSIA E QËNDRIMIT NË ITIKAF Pejgamberi ﷺ qëndroi në itikaf në dhjetëshin e fundit të Ramazanit. Gjatë kësaj kohe e adhuronte Allahun dhe e kërkonte...

ITIKAFI

0
Itikaf nga aspekti gjuhësor nënkupton të jepesh shumë pas diçkaje, të jesh i pandarë, i pashkëputur nga diçka dhe të jesh i vazhdueshëm...

DHJETË NETËT E FUNDIT DHE NATA E KADRIT

0
Allahu i dalloi krijesat ndërmjet tyre në vlerë dhe disa i ngriti në shkallë të larta karshi disa të tjerave. Nga ditët dhe...

DHJETË NETËT E FUNDIT TË RAMAZANIT

0
PËRKUSHTIMI PËR ADHURIM Nuk mund të bashkohet shfrytëzimi i dhjetëshit të fundit me shëtitjet nëpër tregje. Përse nuk nxitojmë t’i blejmë gjërat e nevojshme për...