SI TA FILLOSH PROJEKTIN TËND?

0
Përcaktimi i projektit nganjëherë vjen nga rruga e meditimit, mendimit dhe shikimit, por ka mundësi të vijë edhe me konsultim apo propozim. Imam Buhariu, Allahu...

MËNYRA E ZBULIMIT TË TALENTIT DHE E ORIENTIMIT TË TIJ

0
Talenti dhe aftësitë e fëmijës mund të zbulohen nëpërmjet lojërave që fëmija anon t’i luajë. Lojërat janë të ndryshme, ka lojëra mekanike, lojëra të...

RËNDËSIA E EKZISTIMIT TË PROJEKTIT NË JETËN E NJERIUT

0
Selefi (gjeneratat e para të mira) nuk e kishte për qejfi njeriun indiferent, i cili e kalonte jetën e tij pa qëllim, pa synim...

CILA ËSHTË ËNDRRA JOTE QË DËSHIRON TA REALIZOSH?

0
Një ditë u tubuan në Mesxhidil Haram (Qabe) Ibën Omeri me Abdullahun, Musabin dhe Urven, të tre djemtë e Zubejr ibën El-Avamit, Allahu qoftë...

TË KAPURIT PËR KURAN DHE SUNET

0
Falënderimi i takon vetëm se Allahut që na bëri muslimanë dhe na dalloi nga jobesimtarët. Falënderimi i takon vetëm se Allahut, i Cili na...

PËRMBAJE GJUHËN TËNDE

0
Allahu kur i përshkruan besimtarët prej robërve të Tij thotë: “Dhe kur dëgjojnë ndonjë llomotitje marrëzie, i shmangen asaj, duke thënë: “Ne kemi veprat...

PESË FATKEQËSITË E MËDHA

0
O muslimanë, ju porosis juve dhe veten me devotshmëri ndaj Allahut: “O besimtarë, frikësojuni Allahut dhe thoni vetëm të vërtetën. Ai do t’jua bekojë...

TË MBROJTURIT E SUNETIT NGA ATA QË E FYEJNË

0
O muslimanë, nga esenca e besimtarëve dhe dijetarëve të hadithit dhe sunetit, mbrojtësve të fesë dhe bartësit e saj, të cilët e morën rrugën...

FËMIJËT TANË DHE NAMAZI

0
Fëmijët janë bukuria dhe shkëlqimi i kësaj bote, ndërsa ecja e tyre në rrugë të drejtë është dritë dhe kënaqësi e vërtetë për sytë...

ËMBËLSIA E IMANIT

0
Ai i cili mediton rreth çështjeve të jetës dhe gjendjes së njerëzve sheh qartë se në shoqëri ka një grup njerëzish që jetojnë një...