MEDITIMI DHE LEXIMI I KURANIT – RREGULLA DHE DOBI

0
Kurani është fjala e Allahut, shpallja e Tij, mesazhi i Tij për krijesat dhe litari i fortë i Allahut. Kurani është udhëzim, mëshirë, dritë,...

MEDITIMI DHE LEXIMI I KURANIT

0
Kurani është fjala e Allahut, shpallja e Tij, mesazhi i Tij për krijesat dhe litari i fortë i Allahut. Kurani është udhëzim, mëshirë, dritë,...

Gjeografia dhe kurani

0
Kurani është një libër i shenjtë i cili pasqyron udhëzimet e Allahut (Zotit) për njerëzimin nëpërmjet të dërguarit të Tij të fundit, Muhammedit a.s....

FAKTE SHKENCORE NË KURAN (3)

0
Astronomia është shkencë që merret me vrojtimin dhe shpjegimin e dukurive që ndodhin në hapësirën kozmike d.m.th. jashtë planetit Tokë. Ajo studion prejardhjen, zhvillimin,...

FAKTE SHKENCORE NË KURAN (2)

0
Fakte shkencore nga fusha e biogjeografisë (biologjisë) Biogjeografia është disiplinë shkencore që e studion shtresën e biosferës, përkatësisht botën bimore dhe shtazore, shpërndarjen e...

FAKTE SHKENCORE NË KURAN (1)

0
Kurani ka shumë ajete që na tregojnë për veçorit shkencore, të cilat e vërtetojnë se Kurani është me të vërtetë libër i shenjt. Prej...

MJEDISI SIPAS SHKENCËS DHE KURAN – it

0
Mjedisi ku ne jetojmë dhe zhvillojmë veprimtarin tonë, është mjaft e rëndësishme, mirëpo fatkeqësisht është shumë i ndotur. Faktori kryesor i ndotjes është vetë...

KURANI DHE SHKENCA

0
Në Kuran vazhdimisht përsëritet thirrja drejtuar besimtarëve për të kërkuar dituri. Në të njëjtën kohë aty paraqiten një mori observimesh për shumë fenomene si...

Çfarë thotë Kurani për dëshmitarin?

0
Me emrin e Allahut, Mëshiruesit, Mëshirëbërësit!"Dhe kur morëm zotimin tuaj që të mos derdhni gjakun tuaj, të mos dëboni veten tuaj nga vendi juaj,...

Shkrimi i Kuranit në mënyrën më të përsosur

0
  Gjatë jetës së Uthmanit, Allahu qoftë i kënaqur me të, shkrimi i Kuranit ishte ai shkrim që pati fatin të shpërndahet shumë. U...