BRENGAT E NJË TË PIKËLLUARI

Një njeri i pikëlluar, e pyeti një njeri të urtë duke i thënë:

– O ti njeri i urtë, a ka mundësi të më sqarosh se ku është problemi im, jam tepër i pikëlluar?!

I urti i tha:

– Dëshiroj të t’i bëj dy pyetje dhe kërkoj nga ti t’u përgjigjesh.

Njeriu i tha:

– Pyet.

I urti e pyeti:

– Kur erdhe në këtë dynja, ato probleme që i ke, a i solle me vete?!

Iu përgjigj:

– Jo.

I urti prapë e pyeti dhe i tha:

Kur do ta lësh dynjanë, a do t’i marrësh të gjitha ato probleme me vete?!

Iu përgjigj:

– Jo.

Atëherë i urti i tha:

– Një çështje të cilën nuk e solle me vete, e as nuk do të vijë me ty, më mirë është për ty, që mos të ta shkaktojë gjithë atë pikëllim dhe ato probleme.

Bëhu durimtar në çështjet e dynjasë dhe le të jetë shikimi yt kah qielli, më i gjatë sesa shikimi yt kah toka, se vetëm kështu e arrin atë që e dëshiron!

Nga arabishtja: Irfan JAHIU

SHPËRNDAJE