Lutja dhe rregullat e saja në prizmën e Kur’anit dhe Sunnetit

0
Autor: S e i d V e h f E l K a h t a n i (version i shkurtuar) Elhamdulilahi vahdehu ve baëd:...