DASHURIA ËSHTË SHUMË LLOJESH

0
Dashuria është shumë llojesh dhe nëpërmjet atyre llojeve e shpreh dashurinë! Përkujdesja ndaj teje.. është dashuri. Frika për ty.. është dashuri. ...

O TI BURRË, A E VEPRON KËTË?!

0
O ti burrë, të drejtohem vetëm se ty?? Gruaja është me ndjenja të buta dhe në shpirt është e ndjeshme. Posedon aq dashuri sa...

SI SILLEJ I DËRGUARI I ALLAHUT, LAVDIA DHE PAQJA E ALLAHUT...

0
- I ndihmonte në punët e shtëpisë: Është pyetur Aisha, Allahu qoftë i kënaqur me të, se çfarë bënte i Dërguari i Allahut, në...

DOBITË E MARTESËS

0
Martesa është Sunet i vërtetuar nga i Dërguari i Allahut, lavdia dhe paqja e Allahut qofshin mbi të. Martesa jep qetësi shpirtërore dhe...

LUMTURIA BASHKËSHORTORE

0
Rrëfehet për një çift bashkëshortor se, një natë nga netët kishin mos marrëveshje mes tyre dhe, kur zgjohen në mëngjes gruaja ia përgatit ushqimin...

AGJËRIMI I GJASHTË DITËVE TË SHEVALIT

0
Muaji Sheval është muaj i bekuar. Është muaj i adhurimit dhe me të fillojnë muajt e haxhit. Pëlqehet agjërimi i gjashtë ditëve të tij...

EKLIPSI I DIELLIT DHE EKLIPSI I HËNËS

0
Me eklips të Diellit (në gjuhën arabe el-kusuf) dhe me eklips të Hënës (në gjuhën arabe el-husuf) nënkuptojmë humbjen e shkëlqimit të Diellit...

SI T’IA PËRFITOSH ZEMRËN GRUAS!!

0
Gjatë hyrjes në shtëpi fillo me selam! I Dërguari i Allahut, lavdia dhe paqja e Allahut qofshin mbi të, thotë: “Betohem në Zotin se...

SI TA SHFRYTËZOJMË MUAJIN E RAMAZANIT?

0
Na bëri hije sezona e mirësive dhe na erdhën ditët e dhuntive, mëshirës, bekimeve, pranimit të lutjeve, mbarësisë dhe shumëfishimit të të mirave,...

VËLLA, MOS U MARTO!!

0
Mos u marto derisa ta mësosh botëkuptimin e jetës. Mos u marto derisa ta mësosh realitetin e martesës. Mos u marto derisa ta mësosh se si...