EDUKIMI I FËMIJËVE

0
Dhuntitë dhe mirësitë e Allahut për robërit e Vet janë aq shumë, saqë numri i tyre nuk mund të përkufizohet dhe të numërohet....

FJALË NGA THESARET E DYNJASË (2)

0
Sa i bukur që është ai lot, i cili pikon nga syri që qau nga frika e Allahut! Dyert e hallallit janë të...

NËNTË YJET QË TA NDRIÇOJNË JETËN

0
*Ylli i parë*: Rikujto se Zoti yt ia fal atij që kërkon falje, ia pranon pendimin atij që pendohet dhe e pranon atë që...

MIQËSIA ËSHTË JETË

0
Miqësia është dhuratë që vlera e saj shtohet më tepër me kalimin e kohës. Disa miq janë jetë! Miqësia është fjalë e çmuar,...

AFËRSIA E GJAKUT DHE RESPEKTIMI I TË AFËRMIT

0
Me afërsi gjaku nënkuptojmë të afërmit nga ana e babait ose e nënës. Afërsia ndodh kur dy njerëz lidhen njëri me tjetrin me...

AGJËRIMI VULLNETAR

0
MUNDËSI E PASTËR Ata që punojnë me ndërrime dhe nëpër rajone të izoluara, kanë mundësi të madhe për agjërim vullnetar. Kur janë në ndërrim të...

BËJI KËTO RREGULLA LIGJ NË SHTËPI!!

0
Fëmijët janë kënaqësia e syve të prindërve të tyre, dhe mbi prindërit, bie përgjegjësia e edukimit të tyre. Projekti i edukimit është projekti më...

KARMA

0
Sa i dëmtuari do të shpëtohet Ditën e Kiametit, prej atyre që u dëmtuan duke ua marrë të mirat! Si vepron ashtu do...

PSE KA “VDEKUR” DETI I VDEKUR?              

0
Një fëmijë i vogël, derisa e shfletonte atlasin e botës, ia tërhoqi vëmendjen një emër i ashtuquajtur “Deti i Vdekur”. Pa menduar fare, i...

JETA MES ËNDRRËS DHE SHPRESËS

0
1. Shpresat e mëdha prodhojnë njerëz të mëdhenj! 2. Shpresa është mik i mrekullueshëm, ndoshta nganjëherë mungon, mirëpo asnjëherë nuk tradhton! 3. Shpresa nuk është ëndërr,...