Kur të humbë amaneti

0
  Kur të humbë amaneti, prite kijametin Amaneti në perceptimin e muslimanëve të hershëm nuk ka qenë vetëm në përmbyshjen e premtimeve dhe kujdesin ndaj...

Dita e thirrjes

0
Emrat e Ditës së Kiametit përmenden në Kuran dhe janë të shumtë dhe çdo emër, përcjell një domëthënie të caktuar. Disa nga këto emra...

Brenga dhe pikëllimi

0
Ibën Kajimi ka thënë: "Brenga dhe pikëllimi i sjellin vetëm dëm birit të Ademit, sepse e dobësojnë vendosmërinë, e molisin zemrën, e largojnë njeriun...

Urtësia nga një kolos i madh

0
Ibën Tejmije, rahimehullah, thotë: آفة العلم الكبر وآفة العبادة الرياء "E meta e diturisë është mendjemadhësia, kurse e meta e adhurimit është syefaqësia".

Mësimin që merr njeriu nga jeta

0
Nga mësimi metodologjik mësova që hoxha im të mos jetë libri, se dija nuk merret pa memorizim, kurse memorizimi nuk vjen pa përsëritje dhe...

Mëkatet

0
Ibn Abasi, ka thënë: "Gjynahet e nxijnë fytyrën, e errësojnë zemrën, e plogështojnë trupin, bëjnë që të të urrejnë njerëzit dhe të pakësojnë...

A e llogarisni veten më të mirë se Muhamedi, alejhi selam...

0
Pse ai i cili ia hap derën e automjetit bashkëshortes së tij, llogaritet i dobët? Pse ai i cili i'a ofron bashkëshortes së tij...

Tregimi për Tregtarin Musliman dhe klientin Hebrej

0
Tregohet për një tregtar, një njeri nga të devotshmit.   I porositte punëtorët e tij në lokal, që klientëve t'iu tregojnë të metat e...

Pyete veten tënde a je njëmend i udhëzuar

0
Atëherë, a e falë namazin e sabahut me xhematë në xhami çdo ditë? Dije vëlla, se përkujdesja për namazin e sabahut me xhematë ka...

Dita ndërkombëtare e gruas

0
Sa zhurmë ka bërë dita botërore e gruas në Evropë, Amerikë dhe shumë vende Arabe! Shiko çka ka thënë Islami për të drejtat e...