Këshilla nga loti

0
Kam qajtur një ditë, nga mëkatet e shumta dhe punët e mira të pakëta, kështuqë rrëshqiti loti nga syri im. Më tha loti: Çka...

13 shenja që vërtetojnë se Allahu të do

0
1. Nëse ta ka dhuruar fenë dhe udhëzimin, dije se Allahu të do. 2. Nëse të ka dhuruar vështirësi, fatkeqësi dhe probleme, dije se...

Tregimi i Thumame ibën Ethalit dhe dobitë e tij

0
Allahu e dërgoi të Dërguarin e Tij tek njerëzit, disa e besuan e shumica në fillim e mohuan dhe mbajtën ndaj tij dhe thirrjes...

Shtatë metoda për ruajtjen e namazit

0
1. Largimi nga mëkatet sa të kesh mundësi, dhe përpjekja për të mos rënë në ato; e nëse të godet një gjendje e tillë...

Vajza që i vendosi kamerat në shtëpinë e saj

0
Më shkoi në mend një ide e çuditshme, që të vendosja kamera në shtëpinë time. Doja ta regjistroja një ditë nga ditët e mia...

Kur të humbë amaneti

0
  Kur të humbë amaneti, prite kijametin Amaneti në perceptimin e muslimanëve të hershëm nuk ka qenë vetëm në përmbyshjen e premtimeve dhe kujdesin ndaj...

Dita e thirrjes

0
Emrat e Ditës së Kiametit përmenden në Kuran dhe janë të shumtë dhe çdo emër, përcjell një domëthënie të caktuar. Disa nga këto emra...

Brenga dhe pikëllimi

0
Ibën Kajimi ka thënë: "Brenga dhe pikëllimi i sjellin vetëm dëm birit të Ademit, sepse e dobësojnë vendosmërinë, e molisin zemrën, e largojnë njeriun...

Urtësia nga një kolos i madh

0
Ibën Tejmije, rahimehullah, thotë: آفة العلم الكبر وآفة العبادة الرياء "E meta e diturisë është mendjemadhësia, kurse e meta e adhurimit është syefaqësia".

Mësimin që merr njeriu nga jeta

0
Nga mësimi metodologjik mësova që hoxha im të mos jetë libri, se dija nuk merret pa memorizim, kurse memorizimi nuk vjen pa përsëritje dhe...