Pesë themelet imanore në edukimin e femijëve

0
Për ta filluar një proces edukues të saktë dhe preciz, kemi nevojë që ta fillojmë në formë të planifikuar dhe shkencor, dhe po ashtu...

DISA NJOHURI RRETH GRUAS

0
- Thuhet se tek gruaja janë tri bukuri: Bukuri që nuk e sheh vetëm se zemra e burrit. Bukuri që e shohin sytë dhe...

GRUAJA (FEMRA) DUHET TA MËSON KËTË!!

0
A e din se.. i pari që e banoi Haremin e Mekës ka qenë grua, dhe ajo është Haxheri! A e din se.. i...

ZBUKURIMI I LEJUAR DHE AI I NDALUAR

0
Allahun e falënderoj prej Tij falje dhe ndihmë kërkoj. Dëshmoj se nuk i takon adhurimi askujt me të drejtë përveç se Allahut dhe se...

MOTËR TI JE AJO QË VENDOS PËR VETVETEN!!

0
Sa mirë që është për një femër të jetë mbretëreshë, me një kohë kur janë shtuar robëreshat! Dhe të jetë e shtrenjtë, me një...

FËMIJËT TANË DHE NAMAZI

0
Fëmijët janë bukuria dhe shkëlqimi i kësaj bote, ndërsa ecja e tyre në rrugë të drejtë është dritë dhe kënaqësi e vërtetë për sytë...

POROSITË E PRINDIT PËR TË BIRIN

0
Biri im i shtrenjtë! Kur të vijë dita e të më shohësh si plak... shpresoj të bësh durim ndaj meje dhe të më kuptosh. Nëse i...

MOS I SHKATËRRONI GRATË E JUAJA!!

0
U ul burri në mesin e familjarëve të vet, krenar me vetveten dhe me mendimin e vet para të gjithëve, dhe gruaja në atë...

FËMIJËT DALLOHEN ME SHTATË CILËSI!

0
Fëmijët dallohen nga të tjerët me shtatë cilësi: E para: Ata nuk mërziten për risk. E dyta: Kur sëmuren nuk shprehin pakënaqësi nga caktimi i Allahut. E...

DISA FJALË PËR FEMRËN

0
Gruaja është më e buta nga krijesat dhe më e rënda në bashkëpunim, deri në atë gradë, saqë një trëndafil e kënaq dhe...