SI TA BËSH BURRIN TË LUMTUR KUR AI ËSHTË LARG SHTËPISË!!

0
Burri yt nuk kërkon nga ti asgjë të veçantë, por ai kërkon nga ti të përkujdesesh për disa gjëra të thjeshta që do të...

FJALË QË NUK I THUHEN BURRIT ASNJËHERË

0
Nganjëherë shqiptojmë fjalë pa ndonjë qëllim të veçantë dhe nuk u kushtojmë fare rëndësi, por ato e vrasin tjetrin në ndjenja dhe shkaktojnë probleme....

SJELLJA E MIRË E PËRFITON ZEMRËN E GRUAS!!

0
Kur gruaja bën shaka me ty, edhe ti ktheja me shaka dhe bëje të qeshë! Kur ajo dyshon në ty, distancohu për shkurt që t’i...

BËJI KËTO RREGULLA LIGJ NË SHTËPI!!

0
Fëmijët janë kënaqësia e syve të prindërve të tyre, dhe mbi prindërit, bie përgjegjësia e edukimit të tyre. Projekti i edukimit është projekti më...

DIALOGU MES DY BASHKËSHORTËVE

0
Burri i tha gruas në shaka: A ka burrë më të bukur se sa unë?! Ajo .. heshti, e pastaj tha: Nuk e di! Burri tha:...

E FILLOI NAMAZIN NË MOSHËN SHTATËVJEÇARE!!

0
Rrëfehet se një francez, i cili e kishte pas pranuar islamin, e kishte një djalë gjashtë vjeçar. Ditën kur i mbushi të shtatat, prindi,...

LLOGARIA ËSHTË E PAGUAR PARAPRAKISHT

0
E bija dhjetëvjeçare, me sy që shkëlqenin nga gjallëria dhe mençuria, hyri në dhomën e nënës së saj dhe e zgjati dorën mbi tavolinë,...

POROSIA E PRINDIT PËR BIJËN E POSAMARTUAR

0
- Në ditën e martesës së saj e thirri prindi i saj dhe i tha: Bija ime, ti sot transferohesh tek dy duar të...

DALLIMI MES – AI DHE AJO –

0
- Ajo: E lind fëmijën e saj me sa vështirësi dhe, pas një jave, e gjen të qëndrojë e ngritur, duke e mbajtur fëmijën...

MOS E BËJ GRUAN TË QAN!!

0
Një ditë nga ditët burri e bëri gruan të qan .. Ajo shikoi kah ai, dhe ai ishte duke lozur me fëmijën e vet...