Nëna e porosit të birin

0
Biri im i dashur, një ditë prej ditëve do të më shohësh të plakë, jetë e logjikshme në mendjen time! Të lutëm...

Ah, sikur të mos martohesha

0
Më erdhi me fytyrë të trishtuar, me gjoks të ngushtuar, shfronte dhe flaka veç sa nuk i dilte. I thash: Khajr inshaAllah? Ma ktheu:...

Dita ndërkombëtare e gruas

0
Sa zhurmë ka bërë dita botërore e gruas në Evropë, Amerikë dhe shumë vende Arabe! Shiko çka ka thënë Islami për të drejtat e...

A e dini kush është femra muslimane

0
Ajo... Që Allahun ka marrur për Zot. Që Muhamedin, paqja qoftë mbi të, ka marrur për Pejgamber. Që Kur'anin ka marrur për argument. ...