VLERA E SALAVATEVE MBI TË DËRGUARIN E ALLAHUT, LAVDIA DHE PAQJA...

0
E para: Siguri nga koprracia. I Dërguari i Allahut, lavdia dhe paqja e Allahut qofshin mbi të, ka thënë:"Koprrac është ai, që kur përmendem...

MADHËRIMI I CITATEVE SHERIATIKE

0
Allahu njerëzimit ia ligjësoi Islamin si fe dhe ligj. Me Islam njeriut ia garantoi përmirësimin e zemrave dhe trupave, ruajtjen e pasurive dhe shoqërive,...

VDEKJA

0
Falënderimi i takon vetëm Allahut, i cili i shumëfishon veprat, i falë mëkatet dhe e pranon pendimin e robit. Paqja dhe mëshira e Allahut...

KUR FLET ME ALLAHUN

0
Dijetari Dr. Salih el Megamesi, Allahu e ruajt, thotë: Kur flet me Allahun, nuk ke nevojë ta mbushësh saldon e celularit tënd. Nuk je...

RREZIKU I TALLJES ME FENË E ALLAHUT

0
Prej mëkateve të mëdha që e nxjerrin muslimanin prej rrethit të Islamit dhe e bëjnë banorë të përhershëm të Xhehenemit, është edhe tallja me...

A DËSHIRON TË JESH ME TË DËRGUARIN, LAVDIA DHE PAQJA E...

0
Shumë mirë, padyshim se ti e shpreson këtë, mirëpo a e si se si?! Rebia ibën Kab, Allahu qoftë i kënaqur nga ai, e...

BESIMI NË MELEKËT E ALLAHUT

0
O ju musliman, së pari e këshilloj veten dhe juve që t'i frikohemi Allahut me frikërespekt të vërtet: "O besimtarë! Kijeni frikë Allahun ashtu...

ILAÇI MË I MIRË PËR QETËSIMIN E DHEMBJEVE

0
Dije se, Allahu kur të sprovon me diçka, vetëm se në të ka hajr për ty, edhe nëse ti e mendon të kundërtën e...

RRËFIMI PËR PLAKËN QË VDIQ NË SEXHDE

0
Rrëfimin në vijim na e rrëfen familja e një plake, e cila në atë kohë i kishte arritur të tetëdhjetat dhe jetonte në Rijad,...

PËRSHKRIMI I URËS SË SIRATIT

0
1. Më e hollë se sa qimja e flokëve. 2. Më e mprehtë se sa shpata. 3. Shumë e errët, poshtë saj gjendet Xhehenemi...