ÇKA I BËN DHE ÇKA NUK I BËN DOBI TË VDEKURIT...

0
Falënderimi i takon vetëm se Allahut i Cili na mundësoi që ta shijojmë ëmbëlsinë e imanit. Atë e falënderoj dhe lavdëroj dhe prej Tij...

MBROJE VETEN MË KËTO FJALË!

0
- Nëse donë që shejtani të mos afrohet, thuaj kur të dalësh nga shtëpia apo makina apo puna: Bismilah tevekultu ala Allahi, ve la...

ILAÇI I MËSYSHIT DHE I SIHRIT

0
Dijetari Ibën Xhibrin, Allahu e mëshiroftë, thotë: Kush është goditur nga mësyshi dhe nuk e di se kush e ka goditur dhe nuk mundet...

Vlerat dhe dobitë e besimit

0
Vlera e diturisë është në varësi të asaj që mësohet dhe dija mbi Allahun e Madhëruar është më e vlefshmja që të mësohet. Pra,...

ALLAHU I LARTËMADHËRUAR

0
ALLAHU I LARTËMADHËRUAR Dije se vërtetë të njohurit e Allahut xhel-le shanuhu, besimi në Të, adhurimi ndaj Tij dhe vërtetimi i gjithë asaj...

ZOTI DHE KRIJIMI

0
Meqë nënshtrimi i tërësishëm i vullnetit ndaj Zotit paraqet thelbin e adhurimit, mesazhi themelor i fesë hyjnore, Islamit, është adhurimi vetëm i Zotit....

NJOHJA E ZOTIT

0
NJOHJA E ZOTIT Pyetja që lind këtu është: Si mund të pritet që të gjithë njerëzit të besojnë në Zotin e vetëm të...

Besimi në Ditën e Gjykimit

0
Besimi në Ditën e Gjykimit Besimi në Ditën e Gjykimit është njëra nga gjashtë shtyllat e imanit (besimit islam), pa të cilin...