DËNIMET DHE NDËSHKIMET

0
Lavd falënderimi i takon vetëm Allahut i cili e bëri Kuranin udhëzimin për njerëzimin. Dëshmoj se nuk i takon adhurimi askujt me të drejtë...

FUQIZIMI I VETËDIJES SË MBIKËQYRJES HYJNORE

0
Vetëdijesimi për mbikëqyrjen hyjnore është dy llojesh: Lloji i parë: Mbikëqyrja jote kundrejt Allahut, azze ue xhel. Lloji i dytë: Mbikëqyrja e Allahut kundrejt...

“DITA E GJATË”

0
Njerëzit në këtë botë jetojnë të shkujdesur dhe me shpresa të gjata. Prandaj, rikujtimi i shpirtit për realitetin e udhëtimit të tij është i...

A DËSHIRON TË JESH ME TË DËRGUARIN, LAVDIA DHE PAQJA E...

0
Shumë mirë, padyshim se ti e shpreson këtë, mirëpo a e si se si?! Rebia ibën Kab, Allahu qoftë i kënaqur nga ai, e...

PËRSHKRIMI I URËS SË SIRATIT

0
1. Më e hollë se sa qimja e flokëve. 2. Më e mprehtë se sa shpata. 3. Shumë e errët, poshtë saj gjendet Xhehenemi...

RREZIKU I TALLJES ME FENË E ALLAHUT

0
Prej mëkateve të mëdha që e nxjerrin muslimanin prej rrethit të Islamit dhe e bëjnë banorë të përhershëm të Xhehenemit, është edhe tallja me...

O TI NJERI, TRI LUGINA JANË NË XHEHENEM!

0
O ti njeri, tri lugina janë në Xhehenem, ruaju nga to. - Ato janë: 1- Lugina el Gaj 2- Lugina el Vejl 3- Lugina...

VDEKJA

0
Falënderimi i takon vetëm Allahut, i cili i shumëfishon veprat, i falë mëkatet dhe e pranon pendimin e robit. Paqja dhe mëshira e Allahut...

BESIMI NË MELEKËT E ALLAHUT

0
O ju musliman, së pari e këshilloj veten dhe juve që t'i frikohemi Allahut me frikërespekt të vërtet: "O besimtarë! Kijeni frikë Allahun ashtu...

FEJA E VËRTETË TEK ALLAHU ËSHTË VETËM ISLAMI

0
Njerëzit për të arritur deri te lumturia e dynjasë dhe për t’i njohur rrugët që çojnë deri te ajo kapen për shkolla ideologjike të...