TË PRIVUARIT.. KUSH JANË ATA?!

0
Plot nga njerëzit mendojnë se privimi nga pasuria, dhe mos posedimi i makinave dhe i vilave luksoze, është privimi më i rëndë, por çështja...

ILAÇI I BRENGAVE DHE I PIKËLLIMIT!!

0
Dijetari Dr. Salih el Megamesi, Allahu e ruajt, thotë: “Merrni nga unë këto dy këshilla, të cilat nuk dua t’i ruaj vetëm se për...

DUA TË BËHEM SAHABIJ

0
Gjatë një ore mësimore, mësuesi pyet nxënësit: “Çka dëshironi të bëheni në të ardhmen?” Dëshirat e nxënësve ishin të ndryshme, disa thonin mjek, pilot,...

POROSI PËR ÇDO NJERI QË E DO NËNËN E VET

0
Kur ishe njëvjeçar, ajo të ushqente dhe të pastronte, kurse ti e falënderoje me të qarë gjatë natës. Kur ishe dyvjeçar, ajo të ushtroi...

DHEU NGA XHENETI !

0
Mësuesi njërit nga nxënësve të vet i tha: Nuk do ta jap notën e plotë përderisa nuk më sjell dhe nga Xheneti!! Nxënësi i...

KUSH JANË TË LUMTURIT?!

0
Të lumturit: janë ata që u preokupuan me vetveten, e jo me tjerët. U përkujdesën t’i pastrojnë zemrat e tyre, dhe t’i përmisojnë të...

SHKOI NË HAXH E VERBËR, IU KTHYE SHIKIMI NË ARAFAT!!

0
Nuk i shkoi fare ndërmend një plakës nga Tunizi, e cila i kishte arritur të shtatëdhjetat, se sivjet do të del nga shtëpia e...

Ç’DUHET BËRË MUSLIMANI KUR I LIND FËMIJA

0
Falënderimi i takon Allahut, Zotit të botëve, paqja dhe mëshira e Tij qofshin mbi të Dërguarin e Tij Muhamedin, mbi familjen e tij, mbi...

RREGULLAT E HYRJES NË SHTËPI

0
1. Kur të hyjë në shtëpi, muslimani duhet të thotë: BISMIL-LAHI VELEXHNA VE BISMIL-LAHI HAREXHNA VE ALA RABINA TEVEK-KELNA (Në emër të Allahut po...

RËNDËSIA E DEVOTSHMËRISË 4/4‏

0
8).Kur’ani  ka zbritur udhëzues për të devotshmit: Dhe çështja tjetër e cila e vërteton vlerën e madhe që posedon devotshmëria,dhe se Allahu ka zbritur Kur’anin...