NË MIRËSI BËHU SI AI QË ECËN NËPËR ZALL

0
Bëhu si deti që të mos arrin askush deri tek fshehtësitë e tua. Dhe bëhu si qielli që të mos ndalen fare shpresat e...

MERR MËSIME NGA AJO QË E SHEH

0
Mësoje nga malet qëndrueshmërinë mbi vlerat dhe moralin. Mësoje nga deti thjeshtësinë karshi atij që është më i dobët. Mësoje nga dita qartësinë dhe...

GJËRAT NUK JANË ASHTU SI DUKEN

0
Në klasë.. e kishte marrë gjumi.. dhe mësuesi kur hyri në klasë dhe e gjeti ashtu e rrahu. Me zë të lartë zemërimi i...

EDHE UNË KAM NEVOJË ASHTU SI TI

0
Ai që interesohet për ty shpesh.. do prej teje që edhe ti të interesohesh për të. Ai që përkujdeset për ty.. do prej teje...

ÇDO SËMUNDJE E KA EDHE ILAÇIN E VET

0
Më pyetën për ilaçin e dhembjes, ju përgjigja durimi. Më pyetën për ilaçin e dështimit, ju përgjigja vazhdimësia. Më pyetën për ilaçin e zilisë,...

BËHU GJËJA E VETME QË NUK PËRSËRITET DY HERË

0
Mos iu lajmëro po të njëjtit person më tepër se dy herë dhe mos vazhdo t’i dërgosh mesazhe se ku je, jam mërzitur për...

A E DI SE PSE NUK NDJEN PËRULËSI KUR E LEXON...

0
Rrëfehet se imamit, Ahmed ibën Hanbeli, Allahu e mëshiroftë, i erdhi një lajm se një prej nxënësve të tij falet tanë natën dhe e...

TI KËRKO DHE ZOTI YT TË PËRGJIGJET

0
- Nëse do që vepra të pranohet, thuaj: “O Zoti ynë! Pranoje prej nesh (këtë vepër)! Me të vërtetë, Ti je Ai që dëgjon...

KATËR GJËRA ZGJIDHEN ME KATËR TË TJERA

0
- E para: Nëse je sprovuar me dashurinë ndaj epsheve! Zgjidhja: Rishikoji marrëdhëniet e tua me namazin. Argumenti: “Pas atyre erdhën brezni, që e...

PO QAJ SEPSE NËNA IME ËSHTË DOBËSUAR

0
Një grua për çdo mëngjes të ditës së re e godiste të birin e saj para njerëzve! I biri edhe përskaj dhembjeve që i...