NJERËZIT AMBICIOZË DHE TË SUKSESSHËM NË PROJEKTE (2)

0
Babai i teknologjisë në Japoni: Disa jobesimtarë i sheh që kanë shumë zell, veprimtari, përpjekje dhe kontroll në atë që e synojnë. Si për shembull: Japonia...

NJERËZIT AMBICIOZË DHE TË SUKSESSHËM NË PROJEKTE (1)

0
Një projekt që të përfundojë me sukses ka nevojë për ambicie të lartë. Në vazhdim do t’i përmendim disa shembuj të mrekullueshëm të njerëzve ambiciozë...

NDËSHKIMI I BESIMTARËVE

0
Prej traditës së Allahut në njerëzit është që forca të mos vjen vetëm se pas belas, dhe çdo herë që shtohet fatkeqësia, dhe ajo...

MOSTËR NGA TË DREJTAT E MUSLIMANIT NDAJ MUSLIMANIT

0
Falënderimi i takon vetëm Allahut, i cili na urdhëroi që të kapemi për litarin e Tij dhe na ndaloi prej përçarjes dhe kontradiktave: “Kush...

MADHËRIMI I CITATEVE SHERIATIKE

0
Allahu njerëzimit ia detyroi Islamin si fe dhe ligj. Me Islam njeriut ia garantoi përmirësimin e zemrave, trupave dhe ruajtjen e pasurive dhe shoqërive,...

KRIMI I SIHRIT (MAGJISË)

0
O muslimanë, udhëzimi është dhuratë e Allahut dhe me të e begaton atë që do nga robërit e Tij. Allahu na urdhëroi që ta...

SËMUNDJA E DASHALIGËSISË

0
Gjen njerëz që zemrat e tyre janë ngurtësuar dhe gëzohen apo qeshen me fatkeqësitë dhe dëmet që u ndodhin vëllezërve të tyre myslimanë. Kjo...

LEHTËSIMI I GJENDJES SË HALLEXHIUT DHE BORXHLIUT

0
I Dërguari i Allahut, lavdia dhe paqja e Allahut qofshin mbi të!, i ndihmonte atij që e kaplonte brenga e borxhit dhe e mësonte...

MË I MIRI PREJ JUSH ËSHTË AI QË E MËSON KURANIN...

0
Kjo temë është një dëshirë e imja që mes një përmbledhje përsiatjesh ta komentoj hadithin që e transmeton Othman b. Afani, radijallahu anhu, prej...

ZILIA DHE DËMI I SAJ

0
Zilia është cilësi e qortuar dhe e ligë. Allahu na paralajmëroi se është nga cilësitë më të mëdha të sherrit dhe na paralajmëroi që...