Dita e Kiametit (HUTBE)

0
Pas shenjave të mëdha të Kiametit, vjen edhe vetë Kiameti. Kiameti i ka disa stacione, bie fjala, Berzahu, përkatësisht jeta e varrezave, prej kur të...

Kur do të ndalesh? (HUTBE)

0
Kur do të ndalesh, apo kur do të arrish shkallën që do të pushosh e nuk do të bësh më vepra të mira? Imam Ahmedin...

NAMAZI NË KURAN (HUTBE)

0
Namazi është përmendur në Kuran mbi gjashtëdhjetë herë. Normalisht se urdhri për namaz “faleni namazin!” nuk ka ardhur vetëm kështu si urdhër, porse sigurisht...

Ixhma-ja apo konsensusi i dijetarëve (HUTBE)

0
Pasi i kemi përmendur burimet e argumenteve islame; Kuranin dhe Hadithin, radhën e ka ixhmaja apo konsensusi i dijetarëve. Ixhmaja do të thotë: kur dijetarët...

HADITHI (HUTBE)

0
Vëllezër, i kemi përmendur burimet prej nga i marrim argumentet në fenë Islame: Kuranin, hadithin apo sunetin, ixhmanë apo konsensusin e dijetarëve islam, kijasin apo...

PUNËT E PARA NË MEDINË (HUTBE)

0
Në kohën mekase besimtarët kishin shumë vështirësi për ta mbajtur fenë Islame. Kushdo që mundohej ta shfaq fenë haptazi, torturohej e ndoshta edhe vritej. Adhurimi...

ÇFARË MBJELLIM E KORRIM (HUTBE)

0
Një thënie që shpesh e themi apo e dëgjojmë është kjo thënie: Çfarë mbjellim do ta korrim. Dhe kjo vlen për të dy botët;...

BORXHI BILALIT (ALLAHU QOFTË I KËNAQUR PREJ TIJ) [HUTBE]

0
Abdullah Heuzeniu tregon: Kur e takova Bilalin, muezinin e të Dërguarit të Allahut ﷺ , në Haleb (qytet në Siri), e pyeta: O Bilal,...

LIDHJA ME ALLAHUN DHE LIDHJA ME NJERËZIT (HUTBE)

0
Islami ka ardhur që ta përmirësojë jetën e njeriut një dynja dhe në ahiret. Ka ardhur që t’i përmirësojë lidhjet tona me Allahun dhe lidhjet...

Takimi i parë i tij me Muhamedin ﷺ (Hadithi i Abdullah...

0
Abdullah ibn Selami tregon: Kur erdhi i Dërguari i Allahut ﷺ  në Medinë, njerëzit shpejtuan kah ai dhe thoshin: I Dërguari i Allahut ka...