Sabri (Durimi)

0
Falenderimet I takojnë vetëm Allahut I Cili I ka premtuar durimtarëve shpërblimin e tyre pa masë, u ka dhënë atyre të mira në këtë...

MOS E XHELOZONI NJËRI TJETRIN

0
"A mos (vallë) u kanë zili njerëzve, në ato që ua ka dhuruar Allahu nga të mirat e veta? Na u kemi dhënë breznive...

Dita e Ashuras

0
Falenderimet i takojnë vetëm Allahut i Gjithëfuqishëm mbi robërit e Tij, i Plotëfuqishëm mbi çdo send, nuk ka pasë ndihmues në krijimin e qiejve dhe tokës,...

VLERA E DITURISË DHE DIJETARËVE

0
Allahu,- xhele ue ala!,- thotë: يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ " Allahu do t’i lartësojë...

Rregullat e kurbanit

0
Kurbani dhe rregullat në lidhje me te. Dispozita fetare për therje të kurbanit, koha kur theret, cila kafshë theret, forma e therjes, etj... ...

Namazi i bajramave

0
Namazi i bajramave VENDIMI I SHERIATIT PËR TË...KOHA E NAMAZIT TË BAJRAMIT...DALJA NË MUSAL-LA...A THIRRET EZANI DHE IKAMETI PËR KËTË NAMAZ...FORMA E NAMAZIT...ÇKA...

Pengesat e udhëzimit

0
Nevoja e njeriut është shumë e madhe, madje e domosdoshme që t’i lutet All-llahut që ta udhëzojë në rrugë të drejtë për çdo...

Morali i mirë- burimi i tolerancës

0
Morali i mirë- burimi i tolerancës Vlerat Islame të thithura nga njeriu dhe të zbatuara në jetën e përditshme e bëjnë njeriun tolerant...