THANË PËR MUZIKËN !!

0
Thanë: Muzika e zgjeron gjoksin. U përgjigjemi: "Kushdo që i kthen shpinën Këshillës Sime, do të ketë jetë të mjeruar dhe Ne, në Ditën e...

LUTJA IA KTHEU SHIKIMIN IMAM BUHARIUT

0
Një grua e martoi një burrë, i cili quhej Ismail. Ishte dijetar i madh, i cili kishte pas marrë mësime nga imam Maliku, Allahu...

DHJETË TË PËRGËZUARIT E PARË ME XHENET

0
1. Ebu Bekër Sidiku, Allahu qoftë i kënaqur nga ai. 2. Omer ibën Hatabi, Allahu qoftë i kënaqur nga ai. 3. Othman ibën Afani,...

PËRGËZIMI NË KURAN DHE SYNET

0
Përgëzim, i gëzuar nga diçka, lajmi i mirë! Këto janë fjalë që kuptimi i tyre përçon shpresë, e shërojnë humbjen e shpresës dhe dëshpërimin, dhe...

VEPRO ME ATË QË E SHKRUAN DHE E LEXON NËPËR FACEBOOK!!

0
Nëse e vepronim një çerek të asaj që e shkruajmë dhe e lexojmë nëpër Facebook, do të bëheshim melek të cilët ecin nëpër tokë....

E TËRA KJO, PËR MUA DHE PËR TY …!!

0
Prindi i ndërroi jetë kur ai ishte në barkun e nënës. Nëna i ndërroi jetë dhe ai ende nuk i kishte kaluar të gjashtat....

RREGULLA ME RËNDËSI LIDHUR ME SAFET

0
Radhitja e safeve Pyetje: ?farë rëndësie ka radhitja e safeve për namaz? Përgjigje: Radhitja e safeve dhe drejtimi i tyre gjithashtu kanë rëndësi të madhe në faljen...

TË KAPURIT PËR KURAN DHE SYNET

0
Falënderimi i takon vetëm se Allahut që na bëri musliman dhe na dalloi nga jobesimtarët. Falënderimi i takon vetëm se Allahut i Cili na...

EMRAT E GRAVE TË PEJGAMBERIT, LAVDIA DHE PAQJA E ALLAHUT QOFSHIN...

0
1. Hatixhe, e bija e Huvejlidit, Allahu qoftë i kënaqur me të. 2. Seuda, e bija e Zumah, Allahu qoftë i kënaqur me të....

HARROJE TË DJESHMEN, AJO KALOI!!

0
Buzëqeshu:  nga fillimi! Harroje të djeshmen, ajo kaloi .. Jetoje të sotmen, ngase ajo është prezente .. Përkujdesu gjithmonë që nijeti...