PRINDI KËSHILLON TË BIRIN!!

0
Biri im: A e din se Xheneti fitohet pa të holla dhe Xhehenemi me të holla!! I biri i tha: E si ashtu prindi...

PASOJE TË VËRTETËN QOFTË AJO EDHE ME PAKICËN!!

0
Kur e këshillon tjetrin me lënien e ndonjë mëkatit, ta kthen se, shumica e njerëzve e veprojnë të njëjtën gjë.. unë nuk jam i...

DOBITË E LËMOSHËS?

0
1- Lëmosha i hap dyert e Xhenetit. 2- Lëmosha është më e mira ndër veprat e mira dhe lëmosha më e mirë është ushqimi...

REALITETI I ARDHMËRISË!!

0
Shejhu Ali Tantavi, Allahu e mëshiroftë, kur e përshkruan betejën e tij në mendjen e tij me çështjen e ardhmërisë, thotë: Mësova në shkollën...

NAMAZI, POROSIA E ALLAHUT PËR PEJGAMEBRËT E TIJ!!

0
- Allahu e porositi Isën, alejhi selam, me namaz, edhe atë qysh duke qenë në djep! Paramendoni një fëmijë në djep i cili flet...

NGRËNIA E PASURISË HARAM

0
Allahu, azze ue xhel, në Kuran thotë: "Mos ia merrni pasurinë njëri-tjetrit padrejtësisht! Dhe mos u bëni mitëdhënës te gjykatësit për t’ua përvetësuar në mënyrë të paligjshme...

EMRAT E GRAVE TË PEJGAMBERIT, LAVDIA DHE PAQJA E ALLAHUT QOFSHIN...

0
1. Hatixhe, e bija e Huvejlidit, Allahu qoftë i kënaqur me të. 2. Seuda, e bija e Zumah, Allahu qoftë i kënaqur me të....

ETIKA E XHAMISË DHE DISPOZITAT E SAJ

0
O ju musliman, xhamitë janë shtëpitë e Allahut. Muret e saj janë ndërtuar dhe themelet e saj janë ngritur për hir të Tij, të...

SHTATË VEPRA TË BARABARTË NË VLERË ME HAXHIN APO UMREN APO...

0
1. Ndeja në xhami pas namazit të sabahut e deri në lindjen e diellit, pastaj falja e dy rekateve - Enes ibën Malik, Allahu...

Synimet në Davetin e të afërmve

0
      Falënderimi i takon Allahut të lartësuar dhe paqja e mëshira qofshin për pejgamberin tonë, Muhamedin, familjen dhe shokët e tij dhe të...