TREGIMI PËR KATËR GRATË

Në të kaluarën kishte qenë një mbret që i kishte pasur katër gra. Gruan e katërt e donte shumë, aq shumë saqë çmendej pas saj dhe vepronte çdo gjë që ishte e mundur për ta kënaqur. Edhe të tretën e donte gjithashtu, mirëpo e ndjente se ajo dëshironte të largohet nga ai për hir të një burri tjetër. E dyta ishte ajo tek e cila mbreti mbështetej gjatë vështirësive, pra ajo e dëgjonte e i jepte krah atij kur i ngushtohej gjoksi. Kurse të parën e neglizhonte dhe nuk përkujdesej për të. Nuk ia jepte të drejtat e saj, edhe pse ajo e donte shumë atë dhe kishte rol të rëndësishëm në përkujdesjen e mbretërisë së tij.

Një ditë prej ditëve mbreti u sëmur dhe e ndjeu se i afrohet vdekja. Mendoi dhe tha: Unë i kam katër gra dhe nuk dua të shkoj i vetëm në varr!

E pyeti gruan e katërt:

– Të dashurova më shumë se të gjitha gratë e tjera dhe iu përgjigja të gjitha nevojave dhe kërkesave tua. A je e kënaqur të vish me mua dhe të më shoqërosh në varrin tim?

– E pamundur! – iu përgjigj gruaja dhe iku shpejt pa mos e shfaqur asnjë ndjenjë dhembshurie për mbretin.

Mbreti e thirri gruan e tretë dhe i tha:

– Të dashurova tërë jetën time, a je gati të më shoqërosh në varr?

– Natyrisht që jo! Jeta është e bukur dhe pasi të vdesësh do të martohem me dikë tjetër, – tha gruaja e tretë.

Më pas e ftoi gruan e dyte dhe i tha:

– Gjithnjë mbështetesha në ty gjatë vështirësive. Pasi që flijoheshe për mua dhe më ndihmoje, a do të më shoqërosh edhe në varrin tim?

– Më vjen keq, nuk mundem t’i përgjigjem kërkesës tënde! Mirëpo, ajo që më së shumti mund të bëj për ty është të të përcjellë deri te varri.

Mbreti u mërzit shumë për këtë gjendje. Ndërkohë, i erdhi një zë nga larg duke i thënë: “Unë do të shoqëroj në varr, unë do të jem kudo që të shkosh!” Mbreti e ktheu kokën dhe e vërejti se ajo ishte gruaja e tij e parë. Ishte në gjendje të vështirë, e dobët, e lodhur, e sëmurë për shkak të shkujdesjes së burrit të saj. Ndërkaq, mbreti u pendua për përkujdesjen e keqe ndaj saj dhe tha:

– Duhej që të kujdesem për ty më tepër se sa për të tjerat. Po të kisha pasur mundësi të kthehem edhe një herë në kohën e kaluar, ti do të ishe ajo për të cilën do të përkujdesesha më shumë nga të gjitha gratë!

Kush ishin katër gratë e mbretit?

Gruaja e katërt – trupi. Sado që të përkujdesemi për trupin dhe ta plotësojmë epshin tonë, përsëri trupi do të na braktisë shpejt gjatë vdekjes.

Gruaja e tretë – pasuria. Gjatë vdekjes do të na braktisë dhe do të shkojë te tjerët.

Gruaja e dytë – familja dhe shokët. Sado që ata flijohen për ne gjatë jetës, përsëri nuk shpresojmë prej tyre më tepër se sa të na përcjellin deri te varri.

Gruaja e parë – vepra e mirë. Ajo do të jetë që do të na shoqërojë deri në varr dhe do të jetë me ne në të.

Në fakt, të gjithë ne i kemi nga katër gra!

Nga araabishtja: Irfan JAHIU