TI DHE FËMIJA YT

Mos i thuaj fëmijës tënd: Ngrihu dhe falu, se përndryshe do të shkosh në Xhehenem… po thuaj: Eja falu me mua, të jemi së bashku në Xhenet.

Mos i thuaj fëmijës tënd: Ngrihu rregulloje dhomën tënde, e cila i përngjan bërllokut… po thuaj: A ke nevojë për ndihmë në rregullimin e dhomës tënde, ngase ti gjithmonë e preferon pastërtinë dhe rregullinë.

Mos i thuaj fëmijës tënd: Ngrihu dhe mëso dhe leje lojën, ngase mësimi është më i rëndësishëm se sa loja… po thuaj: Nëse e përfundon mësimin më herët, do të bashkëngjitëm në lojë apo në ndonjë aktivitet që e preferon.

Mos i thuaj fëmijës tënd: Ngrihu dhe pastroji dhëmbët dhe nuk është kusht që unë gjithmonë të rikujtoj… po thuaj: Unë jam i kënaqur që ti kujdesesh për pastërtinë e dhëmbëve tua, pa mos ta tërhequr vëmendjen.

Mos i thuaj fëmijës tënd: Mos vizato mbi mur… po thuaj: Vizato mbi fletë dhe kur të mbarosh do ta marr fletën e vizatimit dhe do ta var në mur apo frigorifer.

Mos i thuaj fëmijës tënd: Mos fli në anën e majtë… po thuaj: Na mësoi i Dërguari i Allahut, lavdia dhe paqja e Allahut qofshin mbi të, të flemë në anën e djathtë.

Mos i thuaj fëmijës tënd: Mos ha çokollatë që të mos prishen dhëmbët… po thuaj: Unë të lejova të hash një herë në ditë çokollatë, ngase ti je i shkathët, i pastron dhëmbët e tua.

Çdo fjalë dhe vepër që buron nga ti, lë gjurmë të madhe te fëmija yt. Dije se fëmija yt është pasqyrë e jotja dhe e personalitetit tënd.

Nga arabishtja: Irfan JAHIU