KATËR GJËRA QË NUK I KE DITUR

Katër gjëra e sëmurin trupin:

 1. Të folurit e tepërt.
 2. Gjumi i tepërt.
 3. Të ngrënit e tepërt.
 4. Marrëdhëniet e tepërta seksuale.

 Katër gjëra e shkatërrojnë  trupin:

 1. Brenga
 2. Pikëllimi.
 3. Uria.
 4. Pagjumësia.

 Katër gjëra e sjellin riskun:

 1. Namazi i natës.
 2. Istigfari i shpeshtë.
 3. Dhënia e lëmoshës.
 4. Përmendja e Allahut në mëngjes dhe në mbrëmje.

 Katër gjëra e ndërpresin riskun:

 1. Gjumi i mëngjesit.
 2. Neglizhimi i shpeshtë i namazeve nafile.
 3. Përtacia.
 4. Tradhtia.

Katër gjëra e zbehin fytyrën dhe e largojnë shkëlqimin:

 1. Gënjeshtra.
 2. Paturpësia.
 3. Pyetjet e tepërta pa dituri.
 4. Gjynahet e tepërta.

Katër gjëra ia shtojnë fytyrës shkëlqimin:

 1. Devotshmëria.
 2. Besnikëria.
 3. Bujaria.
 4. Njerëzia.

(Imam ibën Kajimi, Allahu e mëshiroftë.) [1]

[1] Zadul Mead 4/378

Nga arabishtja: Irfan JAHIU