Brenga dhe pikëllimi

LotiIbën Kajimi ka thënë: “Brenga dhe pikëllimi i sjellin vetëm dëm birit të Ademit, sepse e dobësojnë vendosmërinë, e molisin zemrën, e largojnë njeriun prej zellshmërisë, ia ndërpresin rrugën për te Allahu dhe e pengojnë për të nxënë dituri, pra këto janë barrë e rëndë dhe e madhe në rrugën e të udhëzuarit!”

SHPËRNDAJE