NJIHE FENË TËNDE – 10

0
1. Sa zogj e urdhëroi Allahu xhele veala Ibrahimin alejhi selam ti coptoje dhe ti shp- ërndaje nëpër kodra!?1. Katër zogj. Allahu thotë: ''...

Fetva nr. 248

0
Pyetje:Në momentin kur ne ia japim zeqatin personit që e meriton atë, a e kemi patjetër që ti tregojmë se ky është zeqat?! ...

Fetva nr. 98

0
Pyetje:A lejohet vënia e unazës për meshkujt, nëse lejohet, atëherë në cilin gisht duhet të vendoset? Përgjigje:I lejohet mashkullit të vë unazë...

NJIHE FENË TËNDE – 8

0
1. Sa èshtè numri i shtresave tè Xhehenemit ditèn e llogarisé? 1. Shtatë. 2. Cila ishte gruaja e cila e ofendoi pejgamberin...

Fetva nr. 46

0
Pyetje:A lejohet që të shkoj në Qabe t'i fali kohët e namazit gjatë ditëve që jam në Mina, dhe pasi t'i fali namazet në...

Fetva nr. 95

0
Pyetje:Cila është dispozita e dallimit mes fëmijëve tuaj, duke e dalluar njërin kurse duke anashkaluar tjetrin? Përgjigje:Nuk lejohet dallimi në mesin e...

Fetva nr. 139

0
Pyetje:Çfarë rëndësie dhe vlere ka Mekeja për botën islame apo muslimanët në përgjithësi?   Përgjigje:Allahu e bëri Meken vend dhuntie dhe...

Fetva nr. 198

0
Pyetje:Hoxhë i nderuar!Cili është gjykimi i Islamit në lidhje me fshirjen e qafës gjatë marrjes së abdesit, dhe larjes më shumë se tre herë...

Fetva nr. 149

0
Pyetje:Cili është dallimi mes frikës dhe mendimit të mirë për Allahun? Përgjigje:Muslimani e bashkon frikën dhe mendimin e mirë për Allahun.Allahu,-...

Fetva nr. 250

0
Pyetje:Fjala “La ilahe ilallah – Nuk ka të adhuruar me të drejtë përveç Allahut” a është përmbledhëse e të gjitha llojeve të Teuhidit?! ...