Fetva nr. 23

0
Pyetje:Pas kryerjes së nevojës (urinës), filloj marrjen e abdesit dhe bëhem gati për faljen e namazit.Mirëpo, çdoherë gjatë marrjes së abdesit mu më rrjedh...

NJIHE FENË TËNDE – 30

0
1. Si quhet shkenca e cila merret me rregullat e leximit të Kur'anit?1. - Shkenca e Texhvidit.2. Sa emra të Allahut janë përmendur në...

Fetva nr. 78

0
Pyetje:Cila është dispozita e atij i cili flet kur imami ligjeron në hutbe? Përgjigje:Ai është mëkatarë, sepse Pejgamberi alejhi selam ka thënë:"...

Fetva nr. 165

0
Pyetje:A është e vërtetë se lejohet lëshimi i izarit (pantollonave, etj) nën zogun e këmbës duke mos pasur për qëllim mendjemadhësinë apo mburrjen?Si dhe...

NJIHE FENÉ TËNDE – 4

0
1. Në cilin vit u obligua kryerja e Haxhit? 1. Haxhi u obligua në vitin 9 Hixhrij. 2. Sa dyer i ka Xhehenemi?...

Fetva nr. 289

0
Pyetje: Disa nga baballarët nuk kujdesen për fëmijët e tyre në çështjet e fesë; Psh. Nuk i urdhërojnë të falin namaz, të lexojnë Kur'an,...

Fetva nr. 26

0
Pyetje:Unë agjêroj ditën e hënë, të enjten dhe ditët e bardha, mirëpo burri im po hidhërohet nê mua, sepse shumicën e rasteve agjêroj pa...

Fetva nr. 232

0
Pyetje: Kush janë Ehlis-Suneh vel-Xhemati!? Përgjigje: Ehlis-Suneti janë ata të cilët kapen fortë pas Sunetit të Pastër Profetik dhe janë të bashkuar...

NJIHE FENÊ TËNDE – 24

0
1. Si quheshin prindërit e pejgamberit alejhi selam?1. - Babai quhej Abdullah bin (i biri) Abdul Mutalib, ndêrsa nëna Emine binti (bija e) Uehb.2....

Fetva nr. 172

0
Pyetja:A i lejohet babait qê t'ia ndaloj vajzès sê tij tè pamartuar (e virgjêr) martesén, edhe pse e kam lexuar kètè çèshtje në disa...