MARRËDHËNIET BASHKËSHORTORE

0
Prej çështjeve që Islami i kushton rëndësi të veçantë është edhe çështja e familjes brenda shtëpisë dhe jashtë saj. Duke e pasur parasysh se...

KËSHILLA TË PËRGJITHSHME

0
Mos fol shumë për veten, sepse librat e hapur nuk tërheqin lexues! Mos i ndërto burg vetes me mendimet e njerëzve për ty,...

IMAMI I XHAMISË DHE VOZITËSI I AUTOBUSIT

0
Para disa viteve, imami i një nga xhamive të qytetit u transferua në qytetin e Londrës dhe në javët e para të shpërnguljes së...

FJALË QË NUK I THUHEN BURRIT ASNJËHERË

0
Nganjëherë shqiptojmë fjalë pa ndonjë qëllim të veçantë dhe nuk u kushtojmë fare rëndësi, por ato e vrasin tjetrin në ndjenja dhe shkaktojnë probleme....

Ashtu si je me robërit e Allahut, ashtu Allahu është me...

0
Falënderimet qofshin vetëm për Allahun, Zotin e botëve. Paqja dhe mëshira e Allahut qofshin mbi të dërguarin e Allahut, Muhamedin (sal‐lAllahu alejhi ve sel‐lem), mbi...

MOSRESPEKTI I PRINDËRIT NDAJ FËMIJËS

0
Çdo ditë dëgjojmë dhe shohim pamje dhe forma të ndryshme të mosrespektimit të prindërve nga ana e fëmijëve të tyre, kështu që në anën...

KI FRIKË ALLAHUN!

0
Disa njerëzve kur u thua: “Kini frikë Allahun!” Ta kthejnë: “Ti ki frikë Allahun!” Kjo sikurse të jetë një ofendim për ta dhe e refuzojnë. Allahu...

Veprat qe te fusin ne Xhenet

0
1. Muhammedi, alejhi selam, ka thënë: "Kush e takon Allahun duke mos i bërë shirk në asgjë, do të hyj në Xhennet." (Transmeton Buhariu)...

DEDIKUAR TË PËRMALLUARVE DHE TË LËNDUARVE

0
Janë disa kujtime të bukura, që nganjëherë të rikujtohen papritmas dhe të detyrojnë të buzëqeshësh, edhe nëse nuk je në gjendje të mirë...

MOS FOL PËR…!

0
1. Mos fol për fuqinë tënde para të dobëtit. 2. Mos fol për lumturinë tënde para të pikëlluarit. 3. Mos fol për lirinë tënde para të...