POROSI PËR ÇDO NJERI QË E DO PRINDËRIN E VET

0
Kur ishe njëvjeçar, ajo të ushqente dhe të pastronte, kurse ti e falënderoje me të qarë gjatë natës. Kur ishe dyvjeçar, ajo të ushtroi të...

NGJARJE PËR T’I MEDITUAR !

0
Gjykatësit i tha: Pse të burgosem dy ditë pa asnjë faj?! Gjykatësi ia kthehu: Tash ti bëra dy muaj! Tha: Pse?! Kurse gjykatësi...

KARMA

0
Sa i dëmtuari do të shpëtohet Ditën e Kiametit, prej atyre që u dëmtuan duke ua marrë të mirat! Si vepron ashtu do...

VIRTYTET E IMAM MALIKUT

0
Të folurit për dijetarët e mëdhenj nuk është çështje e lehtë, sado që përpiqesh ta përfshish jetën e ndonjërit prej tyre lapsi yt është...

KUR PËRMALLOHET BURRI PËR GRUAN E TIJ?!

0
Njëra nga gratë thotë: Një ditë nga ditët burri im i nervozuar më tha: Do të shkoj me shokët e mi të drekoj, a...

DHJETË HAPAT PËR T’I REALIZUAR ËNDRRAT E TUA DREJT SUKSESIT

0
Ekziston mundësia të ndryshojë definicioni i suksesit te çdo njeri, mirëpo prapëseprapë ai mbetet gjëja e vetme ku të gjithë e shpresojnë, pa marrë...

SHTËPIA E MUSLIMANIT

0
Falënderimi i takon vetëm se Allahut dhe paqja dhe lavdia qofshin mbi Muhamedin, birin e Abdullahut dhe robin dhe të Dërguarin e Allahut. O ju...

TI DHE FAMILJA JOTE GJATË RAMAZANIT

0
Familja jote, shoqëria e afërt, të cilët të konsiderojnë mbretëreshë është përgjegjësi për ty në çdo kohë dhe në çdo rast. Detyrimet e tua...

KATËR STINËT E VITIT

0
Një prind vendosi që katër djemve të tij t’ua jep një mësim të mrekullueshëm në jetë, në mënyrë që ata të mos gjykojnë me...

SHTATË MREKULLITË E DYNJASË

0
Mësuesja kërkoi nga nxënësit të hulumtojnë për shtatë mrekullitë e dynjasë. Edhe përkundër mospajtimeve mes nxënësve, shumica e tyre ishin të mendimit se këto...