Tregimi për Tregtarin Musliman dhe klientin Hebrej

0
Tregohet për një tregtar, një njeri nga të devotshmit.   I porositte punëtorët e tij në lokal, që klientëve t'iu tregojnë të metat e...

Pyete veten tënde a je njëmend i udhëzuar

0
Atëherë, a e falë namazin e sabahut me xhematë në xhami çdo ditë? Dije vëlla, se përkujdesja për namazin e sabahut me xhematë ka...

Dita ndërkombëtare e gruas

0
Sa zhurmë ka bërë dita botërore e gruas në Evropë, Amerikë dhe shumë vende Arabe! Shiko çka ka thënë Islami për të drejtat e...

Të dua o i dërguari i Allahut

0
Të dua o i dërguari i Allahut, sepse Allahu të do dhe unë gjithashtu të dua. Të dua o i dërguari i Allahut, sepse dashuria...

A e dini kush është femra muslimane

0
Ajo... Që Allahun ka marrur për Zot. Që Muhamedin, paqja qoftë mbi të, ka marrur për Pejgamber. Që Kur'anin ka marrur për argument. ...