SHPIRTI MË NXITË DREJT GJYNAHEVE, MË KËSHILLO!

0
U nis një njeri drejt Ibrahim Ed’hemit, Allahu e mëshiroftë!, dhe i tha: - O shejh, shpirti më nxitë kah gjynahet. Më këshillo me ndonjë...

KUJDESI PËR MACEN U BË SHKAK SHËRIMI

0
Nëna e një djaloshi ishte në gjendje kritike dhe shtrihej në spital. Një ditë nga ditët mjekët e lajmëruan djaloshin se gjendja e nënës...

“UNË JAM I MADH SE MUHAMEDI!”

0
Gjenerali tha: - Unë jam gjeneral i forcave detare në Gjermani. Djaloshi ia kthehu: - Na vjen mirë dhe na nderon. - Unë jam më i madh se...

ÇDO NJERI E JEP ATË QË E KA NË ZEMËR

0
Një ditë nga ditët një pasanik ia dorëzoi një të varfrit një shportë të mbushur me ushqim të prishur. I varfëri nga ky gjest...

O TI I DHËNË PAS ALKOOLIT, MOS I HUMB SHPRESAT!

0
Shejh Muhamed el Gazali, Allahu e mëshiroftë!, thotë: I thashë njërit të dhënë pas alkoolit: “A nuk i pendohesh Allahut?” Më shikoi i mërzitur, sytë iu...

FJALA E MIRË ËSHTË SADAKA

0
Një i ri kalon përreth një të varfrit lypës dhe ndalet pranë tij t'i jep diçka nga të hollat, mirëpo kur e futi dorën...

KOPRRACI DHE BIRI I TIJ

0
Rrëfehet për njërin se kishte shkuar mysafir te një shok i tij koprrac. Kur mbërriti mysafiri, koprraci e thirri të birin dhe i tha: -...

FËMIJA QË I FRIKËSOHET ALLAHUT MË SHUMË SE NE

0
Imam Ebu Hanife, Allahu e mëshiroftë!, me disa shokë të tij ishin drejtuar për ta falur namazin në xhami. Rrugës e takojnë një fëmijë...

KËSHTU KUPTOHET FEJA

0
Një grua dëgjoi se Abdullah ibën Mesudi, Allahu qoftë i kënaqur nga ai!, i mallkoi ato gra që e ndryshojnë natyrshmërinë e tyre të...

RRËFIMI PËR PLAKËN QË VDIQ NË SEXHDE

0
Ngjarjen në vijim na e rrëfen familja e një plake, e cila në atë kohë i kishte arritur të tetëdhjetat dhe jetonte në Riad,...