MENÇURIA E EBU HANIFES

0
Thuhet se një natë një njeri kishte shkuar te Ebu Hanifja dhe i kishte thënë: - Imam, para një kohe të gjatë kam futur nën...

MOS U ZEMËRO!!

0
Ndërkohë që prindi e pastronte makinën e tij të re, i biri gjashtëvjeçar, e merr një gurë dhe e gërvishtën njërën pjesë të makinës!...

SI U BËRE KAQ I KEQ?

0
Nëna i tha birit të saj se nëse e plotëson ushqimin në të ngrënë, do ta dërgojë atë në park. I biri arriti që...

PASHA ALLAHUN, SI MË KE HARRUAR?!

0
Isha duke ecur rrugës dhe papritmas m’u paraqit një njeri, filloi të më përqafojë e të më puthë dhe më tha: “A nuk të...

TREGIMI I MUSAIT ME HIDRIN, alejhima selam

0
Të gjitha tregimet në Kur’an dhe Hadithet e vërteta janë të sakta dhe reale. Ato na rrëfejnë dhe qartësojnë të gjitha ndodhitë siç kanë...

KOPRRACI DHE I BIRI I TIJ!!

0
Tregohet për një njeri se kishte shkuar mysafir tek një shok i tij, koprrac. Kur mbërrini mysafiri, koprraci e thirri të birin dhe i...

FËMIJA QË I FRIKËSOHET ALLAHUT MË SHUMË SE NE

0
Imam Ebu Hanife, Allahu e mëshiroftë!, me disa shokë të tij ishin drejtuar për ta falur namazin në xhami. Rrugës e takojnë një fëmijë...

A E DI PËRSE NUK NDJEN PËRULËSI KUR LEXON KURAN?

0
Rrëfehet se imam Ahmed ibën Hanbelit, Allahu e mëshiroftë!, i erdhi një lajm se një prej nxënësve të tij falet tërë natën dhe e...

FJALA E MIRË ËSHTË SADAKA

0
Një i ri kalon përreth një të varfrit lypës dhe ndalet pranë tij t'i jep diçka nga të hollat, mirëpo kur e futi dorën...

SI KUROHEN TË METAT DHE MANGËSITË?

0
Rrëfehet për një burrë se ankohej prej të metave të shumta që i kishte. Ky burrë rrëfehet se tentoi që ato t’i përmirësojë, mirëpo...