TI SI FËMIJË NË CILIN GRUP BËN PJESË?!

0
Fëmijët janë pesë llojesh: I pari: Nuk e vepron atë që e urdhërojnë prindërit. Ky konsiderohet mos respektues i prindërve. I dyti: E vepron atë që...

NJË METODË E BUKUR PËR TA EDUKUAR FËMIJËN

0
- Kur fëmijën tënd e kreh, lajmëroje se atë e bën për shkak se i Dërguari i Allahut, lavdia dhe paqja e Allahut qofshin...

REALITETE MBI GRUAN

0
Grua madhështore është ajo grua që na mëson si të duam, atëherë kur duam të urrejmë. Dhe si të qeshim atëherë kur duam të qajmë. Dhe...

GRATË JANË SHOQËRUESE TË BURRAVE

0
Burri që e merr mendimin e gruas së tij në çdo gjë, nuk është naiv dhe personalitet i dobët. Po ai vetëm thjesht beson se...

BABAI IM ËSHTË MË I MIRI

0
Kur i arrita të katërtat, babai im ishte më i miri. Kur i arrita të gjashtat, babai im i njeh të gjithë njerëzit. Kur i arrita...

BURRI IM I DASHUR KUPTOJE MIRË GRUAN!

0
Gruaja kur flet, dije se nuk e ka për qëllim atë që e thotë! Kjo do të thotë se kur ajo thotë: Ti me mua...

DISA FJALË PËSHPËRITËSE PËR BURRIN DHE GRUAN!

0
- Disa fjalë pëshpëritëse për burrat: Mos u lëkund në kërkimin e faljes kur e dëmton gruan. Shikoje në sy dhe shprehja ato fjalë keqardhjeje, që...

FËMIJËT DALLOHEN ME SHTATË CILËSI!

0
Fëmijët dallohen nga të tjerët me shtatë cilësi: E para: Ata nuk mërziten për risk. E dyta: Kur sëmuren nuk shprehin pakënaqësi nga caktimi i Allahut. E...

PËRMALLIMI PËR TË DASHURIT TANË

0
Kur në zemër ndjejmë përmallim dhe na rikujtohen momente... Kjo nuk ndodh vetëm se për të dashurit tanë që i jetuam me ta disa ditë... Dhe...

VËLLA, MOS U MARTO!!

0
Mos u marto derisa ta mësosh botëkuptimin e jetës. Mos u marto derisa ta mësosh realitetin e martesës. Mos u marto derisa ta mësosh se si...