ATËHERË KUR ME TY NDRYSHON NJERIU MË I SHTRENJTË TEK TI

0
Kur me ty ndryshon njeriu më i shtrenjtë?! Njeri i shtrenjtë tek ti.. E kalon shumicën e kohës me të.. Një ditë prej ditëve...

KUR ËSHTË SHPIRTI I KËNAQUR!!

0
Ishte një njeri i varfër, i cili kujdesej për nënën, gruan, dhe fëmijët e vet, dhe njëkohësisht punonte si shërbëtor tek një pasanik. Ishte...

DOBITË E SHOQËRISË SË MIRË

0
Nëse ata janë shokë për Allah.. do të donë. Kur ti mungon nga ata.. i merr malli për ty dhe ju mungon. Kur ti...

ALLAHU KUR TË SPROVON TË DO

0
Kur Allahu e sprovon një njeri, vetëm se e ka dashtë. Sprovat janë dy llojesh: 1. Sprovë për frenim apo përmbajtje. 2. Sprovë për...

SI E DI TI SE KUSH TË DO?!

0
U pyet një njeri i urtë, se si e di ai se kush e donë?! U përgjigj: Ai që e bart dertin tim dhe...

MOS GJYKO PARA SE TA VËRTETOSH!

0
- Mësuesi e pyeti nxënësin e tij: Me çka merret nëna jote? - Nxënësi nuk u përgjigj, heshti! - Mësuesi e pyeti edhe një...

A I DO PESËDHJETË TË MIRA ÇDO HERË KUR PIN UJË!!

0
A e din se mundesh t’i fitosh me lejen e Allahut pesëdhjetë të mira çdo herë kur pinë ujë!! Mos u çudit! Si është...

TË FALËNDEROJ NËNË, QË JE NËNA IME!!

0
U rritëm ... dhe e zbuluam se ilaçet nuk ishin lëngje! U rritëm ... dhe e zbuluam se gjyshi im nuk kthehet për së...

MOTRA IME, MOS U VONO!!

0
Ajo thotë: Kur të martohem do të përmisohem.. Kur të martohem burri im do të më zgjon.. Kur të martohem do të mbulohem.. Kur...

ÇDO NJERI E JEP ATË QË E KA NË ZEMËR!!

0
Një ditë nga ditët, një pasanik ia dorëzoi një të varfrit një shportë të mbushur me ushqim të prishur. I varfëri nga ky gjest...