Shpërblimi i veprës së mirë

0
Çdo gjë në këtë botë është kalimtare .Çdo gjë është e përkohshme. Kalojnë ditët që janë me vlerë, kalojnë ditët e festave, kalon jeta...

Vepra e mirë shoku më i mirë i njeriut

0
Vepra e mirë nuk përkufizohet vetëm në adhurime si namazi, agjërimi, zeqati, haxhi etj. Po ashtu vepra e mirë nuk ka ndonjë gjendje të...

Raporti i myslimanit me sprovat e Zotit

0
Prej gjërave të cilat beson myslimani është se Allahu vepron çka dëshiron . Po ashtu, prej gjërave që myslimani është i bindur në to...

EDUKATA E DISA RREGULLA TË XHUMASË

0
MËSIME DHE POROSI ISLAME ( 06 ) Edukata dhe rregullat e xhumasë: 1. Shkuarja herët në xhami në ditën e xhuma. 2. Gusli (pastrimi, larja e tërë...

Të gjithë jemi të varfër para Allahut [HUTBE]

0
Njeriu ka nevojë për dy lloje ushqimesh: ushqim për trupin dhe ushqim për shpirtin. Sikundërqë vdes trupi pa ushqim, vdes edhe shpirti pa ushqimin...

Kush lë diçka për hir të Allahut, Ai ia kompenson me...

0
Falënderimi i takon vetëm Allahut, Atë e falënderojmë dhe prej Tij falje dhe ndihmë kërkojmë. Kërkojmë mbrojtje nga Allahu prej të këqijave të vetvetes...

Frytet e pendimit

0
Nga tërë ajo që kemi thënë deri më tani rreth pendimit mbetet të pyesim vetën se çka nëse ne pendohemi te Allahu? Çka fitojmë...

LIDHJA ME ALLAHUN DHE LIDHJA ME NJERËZIT (HUTBE)

0
Islami ka ardhur që ta përmirësojë jetën e njeriut një dynja dhe në ahiret. Ka ardhur që t’i përmirësojë lidhjet tona me Allahun dhe lidhjet...

ÇFARË MBJELLIM E KORRIM (HUTBE)

0
Një thënie që shpesh e themi apo e dëgjojmë është kjo thënie: Çfarë mbjellim do ta korrim. Dhe kjo vlen për të dy botët;...

Të përmalluarit për Allahun takohen me Allahun

0
Besimtarët janë përmalluar për Zotin e tyre. Të tillët me padurim presin atë ditë kur do të takohen me Krijuesin e tyre. Ndërsa takimi...