Fetva nr. 287

Pyetje:

Këtu tek ne në Britani tubohen në shkollë burra dhe gra, të ftuar në mbledhjen e prindërve në lidhje me fëmijët e tyre (ndëgjimi i notave, konsulltimi edhe kështu me rradhë).

Në sallë tubohen prindërit e fëmijëve, gra dhe burra.

A i lejohet nënës muslimane të prezentojë në këtë mbledhje pa mahrem (pa burrin apo djalin e saj), duke e ditur se aty ka edhe burra në mbledhje.

Dikush prej vëllezërve e lejoj një gjë të tillë duke u bazuar në hadithin e Ebu Hurejres i cili gjendet nê Sahihun e Buhariut dhe Muslimit, erdhi një njeri dhe i kêrkoi konak pejgamberit alejhi selam, ndërsa konakin e pranoi një prej ensarëve dhe thuhet se sahabija dhe gruaj e tij kanë ngrënë buk sëbashku me musafirin e tyre (në një dhomë), ju lutemi na sqaroni këtë çështje!?

Përgjigje:

Siç po shihet në pyetjen tuaj, kemi të bëjm me përzierjen mes meshkujve dhe femrave.

E dimë fare mirë se një përzierje e tillë shpie në fitne dhe sherr, andja themi se nuk lejohet njê gjë e tillë.

Mirëpo, nëse nuk ka rrugëdalje tjetër, atëherê themi kështu: 

Duhet që burrat të ulen nê ulëset e para të sallës apo klasës, kurse gratë të qëndrojnë në ulëset e fundit, dhe gratë duhet të jenê të veshura sipas rregullave islame, ta mbulojnê të gjithë trupin e tyre, duke përfshirë këtu edhe fytyrën.

Ndërsa, hadithin qê e ceke nuk ka aty përzierje mes burrave dhe grave, ngase aty ishte sahabiu me gruan e tij në një pjesë të dhomës, kurse pjesën tjetër ishte musafiri.

Tjetra gjë; E dimë fare mirë se mirë se hixhabi pêr gratê në kohën e pejgamberit alejhi selam është bërë vonê obligim.

Hixhabi është bërë obligim për gratë pas hixhretit të pejgamberit alejhi selam pesë apo gjashtë vite më vonë, ashtu siç ka ardhur në hadithe.

Dhe, kjo aludon, se ngjarja e tillë që u përmend në hadithë, ka ndodhur para zbritjes së ajetit të hixhabit (para bërjes obligim mbulesës pêr gratë).

Shejh Muhamed Ibën Salih el Uthejmin, Allahu e mëshiroftë.

Nga arabishtja: Suad B. Shabani