LUMTURIA

 1. Lumturia gjithnjë duket e vogël kur e posedon në duart e tua, mirëpo kur e lë të ikën, menjëherë e kupton se sa ajo ishte madhështore dhe e shtrenjtë!
 2. Çelësi i lumturisë është të ëndërrojmë, kurse çelësi i suksesit është të bëjmë që këto ëndrra të realizohen!
 3. Gjysmën e lumturisë e gjen në një shpirt që të kupton dhe gjysmën tjetër në një zemër që të ndien!
 4. Nga shkaqet e lumturisë është që ta rikujton njeriu atë që e posedon nga begatitë, para se të ta rikujtojë se çfarë ka nga problemet dhe mërzitë!
 5. E duan lumturinë, mirëpo ata nuk i përulen Allahut në namaz!!
 6. Lumturi është që t’i posedosh tri gjëra: Atë që e punon, atë që e do dhe atë që e synon!
 7. Një prej shkaqeve më të thjeshta të lumturisë është përmendja e Allahut!
 8. Nëse hulumton pas lumturisë, fillimisht hulumtoje brenda teje!
 9. Lumturinë e ndien ai që e pastron fytyrën e tij nga brengat, kokën e tij nga problemet dhe trupin e tij nga dhembjet!
 10. Nëse e do lumturinë, atëherë duaje për vëllanë tënd atë që e do për veten!
 11. Hasan El-Basrij, Allahu e mëshiroftë, u pyet se cilën ditë e ke festë?!

“Çdo ditë që në të nuk i bëj mëkat Allahut, për mua është festë” – tha.

 1. Prej shkaqeve të lumturisë është të posedosh sy i cili e sheh më të bukurën, zemër e cila e fal më të keqen, mendje e cila e mendon më të mirën dhe shpirt që e mbush shpresa!
 2. Kush vdes duke qenë Allahu i kënaqur me të, ky është i vetmi përfundim i lumtur dhe s’ka tjetër përveç tij.
 3. Zgjedh të jesh i buzëqeshur!
 4. Prej shkaqeve të qetësisë shpirtërore është istigfari i vazhdueshëm.
 5. Nëse njeriu bën më tepër istigfar (kërkimfalje) sesa që ankohet, do ta gjejë rehatinë para se të ankohet!
 6. Lumturia ka fshehtësi dhe më e rëndësishmja është istigfari.

NGA DHEMBJA DREJT LUMTURISË

(Thënie të mençura nga jeta dhe përvoja)

Irfan Jahiu