Fetva nr. 284

0
Pyetja:  A është e lejuar të bashkohet namazi i Ikindisë me namazin e Xhumasë!? Përgjigjja: Nuk bën të bashkohet namazi i...

Fetva nr. 283

0
Pyetja: A lejhohet që bashkëshorti të qëndrojë më shumë se dy vite në një vend tjetër duke punuar dhe fituar pasuri, porse gruja e tij...

Fetva nr. 282

0
Pyetja:  Nëse muslimani ka nevojë për kryerjen e nevojës fiziologjike, porse ai frikësohet se do ti ik namazi me xhemat, a duhet në këtë...

Fetva nr. 281

0
Pyetja:  Cila është dispozita e faljes së namazit të Bajramit më shumë se në një vend në një qytet, na jepni një udhëzim, Allahu...

Fetva nr. 280

0
Pyetja:  Cila është dispozita e mbylljes të syve gjatë faljes së namazit, lejohet ky veprim apo jo!? Përgjigjja: Mbyllja e syve...

Fetva nr.279

0
Pyetje: A lejohet sigurimi i jetës dhe pasurisë në kompanit e sigurive? Përgjigjja: Jo. Sigurimi i jetës nuk lejohet në këtë...

Fetva nr. 278

0
Pyetja:Hoxhë i nderuar! Unë kam ndëgjuar nga disa persona se kemi mundësi të sigurojmë ato që posdedojmë nga pasuritë e tona dhe nëse ndodhë...

Fetva nr. 277

0
Pyetja:A lejohet ti bëhet rukje qafirit (jobesimtarit), si dhe a bie kjo në kundërshtim me fjalën e Allahut,- xhele veala!,- ku thotë:“Dhe kemi zbritur...

Fetva nr. 276

0
Pyetja:A ka dallim mes verës (alkoolit) të kësaj bote dhe botës tjetër!? Përgjigjja: Po. Allahu,- xhele veala!,- e përshkruan verën në botën...

Fetva nr. 275

0
Pyetja:A e prish abdesin gruaja e cila e pastron fëmijën nga papastërtitë!? Përgjigje: Jo. Nuk e prish abdesin gruaja e cila pastron...