MADHËRIMI I CITATEVE SHERIATIKE

0
Allahu njerëzimit ia detyroi Islamin si fe dhe ligj. Me Islam njeriut ia garantoi përmirësimin e zemrave, trupave dhe ruajtjen e pasurive dhe shoqërive,...

FËMIJA DHE EDUKIMI TIJ

0
Imam Gazali, Allahu e mëshiroftë, thotë: “Nuk rrënjoset morali fetar në shpirt, derisa të mësohet shpirti të jetojë me vepra të mira dhe të...

MAGJIA

0
Allahu, azze ue xhel, e krijoi njeriun me natyrshmëri të pastër, ndërsa shejtanin ia bëri armik të përbetuar. Shejtani tenton që njeriun ta largojë...

RËNDËSIA E EKZISTIMIT TË PROJEKTIT NË JETËN E NJERIUT

0
Selefi (gjeneratat e para të mira) nuk e kishte për qejfi njeriun indiferent, i cili e kalonte jetën e tij pa qëllim, pa synim...

STINA E DIMRIT DHE MES’HU MBI MESTE – DISPOZITA DHE DOBI

0
Dimri dhe vera, të ftohtët dhe të nxehtët, ndërrimi i natës dhe i ditës, çdo gjë që Allahu e ka krijuar në qiell,...

MAGJIA

0
Allahu, azze ue xhel, e krijoi njeriun me natyrshmëri të pastër, ndërsa shejtanin ia bëri armik të përbetuar. Shejtani tenton që njeriun ta largojë...

ITIKAFI

0
Itikaf nga aspekti gjuhësor nënkupton të jepesh shumë pas diçkaje, të jesh i pandarë, i pashkëputur nga diçka dhe të jesh i vazhdueshëm...

PESË FATKEQËSITË E MËDHA

0
O muslimanë, në vazhdim do të flasim për një hadith të Dërguarit të Allahut, lavdia dhe paqja e Allahut qofshin mbi të, një hadith...

ÇKA I BËN DHE ÇKA NUK I BËN DOBI TË VDEKURIT...

0
Në shkrimin e kaluar e cekëm se i vdekuri mundet të përfiton edhe pas vdekjes së tij dhe për këtë dëshmojnë Allahu dhe i...

DISA NGA CILËSIT E BESIMTARËVE NË KURAN

0
O ju njerëz frikojuni Allahut dhe meditoni rreth asaj që e përmendi Allahu nga cilësitë e besimtarëve në Kuran me qëllim që të merrni...