O TI I SPROVUAR ME SIHËR !

0
O ti që je i sprovuar me sihër, mos u pikëllo për atë që të goditi. Allahu e sprovon robin e Tij që ta...

MOS U MËRZIT, ALLAHU ËSHTË ME TY (1)

0
1. Ilaçi më i mirë për qetësimin e dhembjeve: “Prandaj, përgëzoji të duruarit.” 2. Nuk e qetëson zemrën e lodhur asgjë më shumë se dëgjimi...

MERITAT E SAHABËVE

0
Muslimanët janë unikë rreth asaj se sahabët (shokët e Muhamedit alejhi salatu ue selam) janë koka e evliave dhe më të mirët prej të...

ILAÇI I MËSYSHIT DHE I SIHRIT

0
Dijetari Ibën Xhibrin, Allahu e mëshiroftë, thotë: Kush është goditur nga mësyshi dhe nuk e di se kush e ka goditur dhe nuk mundet...

QARTËSIMI I TEUHIDIT TË ADHURIMIT NËPËRMJET RITEVE TË HAXHIT

0
Frikojuni Allahut dhe dijeni se qëllimi i krijimit tuaj nuk është tjetër përpos adhurimi i Tij. Allahu, azze ue xhel, thotë: “Xhindet dhe njerëzit...

VLERA E TEUHIDIT

0
Teuhidi (njësimi i Allahut) është detyra dhe obligimi i parë që duhet të ngjyroset muslimani me të dhe ta praktikojë. Teuhidi është adhurimi kryesor...

DHIKRI I MËNGJESIT DHE I MBRËMJES – RREGULLA DHE DOBI

0
Dhikri (përmendja e Allahut) është jeta e zemrave, kënaqësia e syve, gëzimi i shpirtrave, shërim për gjokset dhe vepra më e madhe që...

RREZIKU I DËGJIMIT TË MUZIKËS

0
O ju njerëz, frikojuni Allahut dhe dijeni se prej gjërave që më së shumti e largon njeriun prej përmendjes së Allahut dhe i preokupon...

ËMBËLSIA E IMANIT

0
Në shoqëri po ashtu ekziston edhe një grup tjetër të cilët jetojnë në begati dhe rehati, janë bujar për vetveten dhe bujar për njerëzit...

RREZIKU I PADREJTËSISË

0
Frikohuni Allahut dhe largohuni padrejtësisë. Çdo ditë dëgjoni për përfundimet e zullumqarëve dhe shikoni me sytë e juaj se çfarë ndëshkime u dërgon Allahu...