ITIKAFI[1]

0
URTËSIA E QËNDRIMIT NË ITIKAF Pejgamberi ﷺ qëndroi në itikaf në dhjetëshin e fundit të Ramazanit. Gjatë kësaj kohe e adhuronte Allahun dhe e kërkonte...

ITIKAFI

0
Itikaf nga aspekti gjuhësor nënkupton të jepesh shumë pas diçkaje, të jesh i pandarë, i pashkëputur nga diçka dhe të jesh i vazhdueshëm...

DHJETË NETËT E FUNDIT DHE NATA E KADRIT

0
Allahu i dalloi krijesat ndërmjet tyre në vlerë dhe disa i ngriti në shkallë të larta karshi disa të tjerave. Nga ditët dhe...

DHJETË NETËT E FUNDIT TË RAMAZANIT

0
PËRKUSHTIMI PËR ADHURIM Nuk mund të bashkohet shfrytëzimi i dhjetëshit të fundit me shëtitjet nëpër tregje. Përse nuk nxitojmë t’i blejmë gjërat e nevojshme për...

LUFTA E BEDRIT

0
Në këtë muaj të begatshëm muslimanët me ndihmën e Allahut e fituan luftën e Bedrit kundër armiqve të tyre. Kjo ditë u quajt dita...

DOBITË DHE ETIKA E AGËRIMIT

0
Frikojuni Allahut dhe falënderoni Atë që na mundësoi ta presim muajin e Ramazanit shëndoshë e mirë. Dijeni se agjërimi është një ndër adhurimet më...

PENDIMI DHE MËSHIRA E GJERË E ALLAHUT

0
Të birin e Ademit e rrethojnë armiq të shumtë prej shejtanëve njerëz dhe xhind të cilët ia hijeshojnë të keqen dhe ia shëmtojnë të...

NAMAZI I TERAVIVE DHE NAMAZI I NATËS

0
NAMAZI I TERAVIVE NË RAMAZAN Pejgamberi ﷺ thotë: “Atij që e fal namazin e natës gjatë Ramazanit duke besuar dhe llogaritur në shpërblimin e Allahut,...

PERSONAT QË LIROHEN NGA AGJËRIMI

0
ARSYEJA E QARTË DHE ARSYEJA E FSHEHTË I sëmuri me sëmundje të rëndë, udhëtari në rrugë të shpejta (autostrada) dhe lehona, nuk është problem po...

UMREJA NË RAMAZAN

0
E BARABARTË ME HAXHIN Pejgamberi ﷺ ka thënë: “Umreja në Ramazan është e barabartë me haxhin (në shpërblim).” Kush e kryen umrenë pas perëndimit të diellit...