PËRMENDJA E ALLAHUT NUK KA PËRKUFIZIM TË CAKTUAR

0
Ibn Abasi, Allahu qoftë i kënaqur prej tij, thoshte: “Për çdo obligim që Allahu ua obligoi robërve të Vet, caktoi kufij që njihen, pastaj...

MOTËR KUJDES NGA KJO DASHURI!

0
Ki kujdes nga dashuria që i verbëron sytë! Ki kujdes nga dashuria që shejtanin e kënaq! Ki kujdes nga dashuria që nuk është i...

DOBITË DHE ETIKA E AGËRIMIT

0
Frikojuni Allahut dhe falënderoni Atë që na mundësoi ta presim muajin e Ramazanit shëndoshë e mirë. Dijeni se agjërimi është një ndër adhurimet më...

KATËR STINËT E VITIT

0
Një prind vendosi që katër djemve të tij t’ua jep një mësim të mrekullueshëm në jetë, në mënyrë që ata të mos gjykojnë me...

I HUMBUR ËSHTË AI QË E HARRON ALLAHUN

0
Dr. Aid el Karni, Allahu e ruajt, rrëfen dhe thotë: Para disa vitesh udhëtova prej Riadit (kryeqyteti i Arabisë Saudite) për në qytetin e...

LODHJA E SHPIRTIT

0
Shejh Muhamed Husejn Jakupi, Allahu e ruajttë!, thotë: Nga njerëzit ka aso lloji që vjen dhe thotë: “Ndjehem tepër i lodhur!” Kur e pyet se ku...

DITA E ARAFATIT – DISPOZITA DHE DOBI

0
Dita e Arafatit është një nga dhjetë ditët e vlefshme të Dhulhixhes. Është dita më e mirë e dynjasë pas ditës së Kurban...

EBU HANIFJA DHE RESPEKTIMI I PRINDËRVE

0
Imam Ebu Hanife, Allahu e mëshiroftë!, njihej si respektues i madh i prindërve. Ai shpesh lutej dhe kërkonte falje tek Allahu për prindërit e...

TË KAPURIT PËR ADHURIME PAS RAMAZANIT

0
O ju musliman, frikojuni Allahut në vazhdimësi me adhurime dhe me largim nga e ndaluara. Shpëtoi ai që u kap për devotshmërinë në dynja...

GJYSHE, ÇKA ËSHTË KURANI?

0
- Gjyshe, çka është Kurani? - Ah, biri im,  kjo pyetje nuk është e lehtë për t’u përgjigjur. - Shiko, biri im, kur e kemi blerë...