DËNIMET DHE NDËSHKIMET

0
Allahu i krijoi krijesat për ta adhuruar, ua qartësoi rrugën e drejtë dhe atë të gabuarën, ia bëri kusht njeriut nënshtrimin që ta fitojë...

DISA URTËSI DHE INFORMATA NGA STUDIME TË NDRYSHME

0
Gjumi është ilaç për ta harruar dhimbjen dhe problemet dhe çdo e keqe që i ndodh njeriut. Studimet e nxjerra thonë se kur njeriu i...

SHEMBULLI I SPROVAVE ME LAPSIN

0
Nëse kalon nëpër periudha të rënda gjatë jetës sate dhe e humb baraspeshën tënde në jetë dhe nga ajo ankohesh shumë,Rikujto...Se lapsi kur gdhendet,...

Ramazani dhe veprat e mira (HUTBE)

0
Vëllezër të nderuar, secili prej nesh ka një rrugëtim drejt Allahut të Madhëruar. Gjatë muajit Ramazan këtij rrugëtimi mund t’i biem më trup, pra,...

PERSONAT QË LIROHEN NGA AGJËRIMI DHE MËNYRAT E KOMPENSIMIT

0
Është më se e ditur se agjërimi i Ramazanit jo vetëm që konsiderohet detyrim (farz) islam, të cilin duhet ta kryejë muslimani, por ai...

MOS HARRO SE…!!

0
- Në mendjemadhësi ka bukuri, mirëpo modestia është edhe më e bukur. - Në gënjeshtër ka shpëtim, mirëpo sinqeriteti është më shpëtues. - E kota mundet...

POROSI PËR ÇDO NJERI QË E DO NËNËN E VET

0
Kur ishe njëvjeçar, ajo të ushqente dhe të pastronte, kurse ti e falënderoje me të qarë gjatë natës. Kur ishe dyvjeçar, ajo të ushtroi...

TETË ÇËSHTJET

0
Një dijetar e pyet nxënësin e vet: - Sa kohë ka që më shoqëron? Ai iu përgjigj: - Tridhjetë e tre vjet. - Çfarë mësove nga unë gjatë...

ILAÇI MË I MIRË PËR QETËSIMIN E DHEMBJEVE

0
Dije se, Allahu kur të sprovon me diçka, vetëm se në të ka hajr për ty, edhe nëse ti e mendon të kundërtën e...

A NUK FALESH?!

0
Pse nuk falesh, kur e di se Allahu i Madhëruar të urdhëron ta falësh namazin? Pse nuk falesh kur e di se namazi ishte porosia...