Fetva nr. 286

Pyetja: A i lejohet agjëruesit fresikmi me ujë (gusli, larja kokës etj), (gjatë temperaturave të larta të nxehtit)!?

Përgjigje:

Po, ky veprim është i lejuar për agjëruesin .

Muhamdi,- salallahu alejhi ve selem!,- hidhte ujë mbi kokën e tij nga i nxehti apo nga etja gjatë periudhës së agjërimit.

(Shënon Ebu Davudi).

Ndërsa Ibën Omeri,- Allahu qoftë i kënaqur me ta!,- e lagte rrobën e tij që të largonte vapën e madhe apo etjen e cila e kaplonte gjatë periudhës sa ishte agjërueshëm.

D.m.th. Lagështia nuk ndikon në agjërim pasi ky ujë nuk arrin dhe depërton në stomakun e muslimanit. 

Allahu është më i Dituri!.

Shejh Muhamed bin Salih El-Uthejmin, -Allahu e mëshiroftë!-.

Nga arabishtja: Suad B. Shabani