EDUKATA E DISA RREGULLA TË XHUMASË

0
MËSIME DHE POROSI ISLAME ( 06 ) Edukata dhe rregullat e xhumasë: 1. Shkuarja herët në xhami në ditën e xhuma. 2. Gusli (pastrimi, larja e tërë...

Frytet e pendimit

0
Nga tërë ajo që kemi thënë deri më tani rreth pendimit mbetet të pyesim vetën se çka nëse ne pendohemi te Allahu? Çka fitojmë...

Kur lëmosha bëhet publike

0
Transmeton Xheriri, i cili thotë ishim duke qëndruar me Pejgamberin në mes të ditës dhe erdhën disa njerëz të zbathur të zhveshur , me...

Nuk ka ditë që i lejohet myslimanit të gënjej

0
Islami erdhi që të mbjell te njeriu vlera dhe virtyte të moralit. Me jetësimin e Islamit, njeriu në jetën e tij mbjell vlera të...

Çështje të rëndësishme që duhet të dihen rreth pendimit

0
Dije besimtarë i nderuar, ti i cili dëshiron të pendohesh te Allahu, ti i cili ke vendosur ti thuash po thirrjes së Allahut, dije...

Kur pendimi shpon zemrën e besimtarit.

0
(Rrëfime nga ata që janë penduar te Allahu dhe si pendimi ndryshoi jetën e tyre) Tregimi i Fudejl b.Ijad Transmetohen disa ngjarje që tregojnë...

Pendimi i sinqertë

0
Pendimi është gjëja më e shtrenjtë që e posedon besimtari. Robi i Zotit asnjëherë nuk e humb shpresën në mëshirën e Allahut. Pesimizmi nuk...

Lotët e Pendimit

0
Pendimi te Allahu është angazhimi më i madh që duhet ta bëjë njeriu gjatë jetës së tij. Pendimi është i pandashëm për jetën e...

Shkatërruesi i raporteve mes njerëzve

0
Misioni i Islamit është që njeriut ti krijoj raporte të mira me Krijuesin, duke synuar që shpirtin e tij ta lidh me qiellin. Kjo,...

Raporti i myslimanit me sprovat e Zotit

0
Prej gjërave të cilat beson myslimani është se Allahu vepron çka dëshiron . Po ashtu, prej gjërave që myslimani është i bindur në to...